+
Colllection

Debut Wall ครั้งที่ 9

Posted on 23 August 2016
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น 
 
DEBUT Wall ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นในวันที่ 23  สิงหาคม  2559 - 31 ตุลาคม 2559  ที่ TCDC 
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานของคุณเข้าร่วมได้ที่ info@tcdcconect.com 
เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่ 5 - 23 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 9 ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2559 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 12 ราย
 
15 items
3 2224
Share

Article

งาน Debut by TCDCCONNECT จัดขึ้นทุก 3 เดือน ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 9 แล้ว เป็นการทิ้งท้ายก่อนที่ TCDC จะย้ายฐานไปเจริญกรุง เหมือนเช่นเคย งานนี้เป็นการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของผู้ปรกอบการหลายมิติด้วยกัน
Posted on 9 November 2016
4 496

Activity

“DEBUT Wall by TCDCCONNECT” ครั้งที่ 9 เปิดรับสมัครผลงานของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกโดย TCDC และจัดแสดงผลงาน เพื่อให้เจ้าของผลงานได้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะจ้างงาน หรือกำลังมองหาดีไซเนอร์ได้เห็นผลงานจริง ทำความรู้จัก และเกิดการจัดจ้างงานจริง
Date
Location: TCDC
ร่วมฟังการนำเสนอผลงาน แนวคิดและวิธีการทำงาน ในกิจกรรม DEBUT Talk พูดคุยกับ 13 นักออกแบบ ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ที่ถูกคัดเลือกให้เปิดตัวบน Debut Wall ครั้งที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น เป็นต้นไป บริเวณหน้า DEBUT Wall, ล็อบบี้ TCDC
Date
Location: Debut Wall, Lobby TCDC

Related Collection

  • DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    DEBUT Talk ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ TCDC กรุงเทพฯ ชั้น 5 Creative Space ตึก เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 18 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 13 ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2560 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 12 ราย
    Posted on 9 August 2017
  • DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    DEBUT Talk ครั้งที่ 11 จะจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ TCDC กรุงเทพฯ ชั้น 5 Creative Space ตึก เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 19 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 11 ประจำเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 12 ราย
    Posted on 8 May 2017