[Language Design] Swing Notation: The Swing Dancical Notation

Concept Project

About Project

โน้ตเต้นรำที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกการเต้นรำสวิงแดนซ์ The dancical notation system designed to record swing dance.

Project Detail

For English, please scroll down
 
"สวิงโนเทชั่น" คือระบบตัวโน้ตระบบแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำการออกแบบมาเพื่อบันทึกการเต้นรำสวิงแดนซ์โดยเฉพาะ ที่ถือกำเนิดขึ้นจากความชื่นชอบในการเต้นรำสวิงแดนซ์ของผู้ออกแบบเอง
 
การเต้นรำสวิงแดนซ์เป็นการเต้นรำของชาวแอฟริกันอเมริกันในยุค 1930 แต่กลับค่อยๆเลือนลางลงจนหายสาบสูญไปในภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และได้ถูกรื้อฟื้นกลับคืนมาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในยุค 1980 โดยผ่านการศึกษาม้วนหนังเก่าๆ และการนำนักเต้นที่ยังหลงเหลืออยู่สองสามคนมาถ่ายทอดสิ่งที่ยังพอจำได้ให้กับคนรุ่นใหม่ ทั้งนั้นม้วนหนังเก่าๆนั้นมีภาพที่มีความละเอียดต่ำมาก แถมนักเต้นที่ตามหามาได้ก็จำท่าและวิธีการเต้นไม่ได้หมดทุกอย่าง การรื้อฟื้นศิลปะชิ้นนี้กลับขึ้นมาจึงไม่ได้สมบูรณ์แต่อย่างใด
 
"สวิงโนเทชั่น" มีจุดประสงค์ที่จะจดบันทึกการเต้นรำสวิงแดนซ์เอาไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหายขึ้นอีกในอนาคต แต่ก็ไม่อาจมาทดแทนการบันทึกวีดีโอที่มีความคมชัดสูงในสมัยนี้ หรือการแสดงสดได้ "สวิงโนเทชั่น" เป็นภาษาที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ และยังไม่เป็นภาษาสากลอย่างโน้ตดนตรีสากล หรือภาษาพูดหลายๆภาษาที่มีการพัฒนามาแล้วกว่าหลายร้อยปี แต่ในอนาคตเมื่อ "สวิงโนเทชั่น" ได้ถูกพัฒนาและเป็นที่นิยมมากขึ้น ก็อาจจะกลายเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งก็เป็นได้
 
จากการทดลองให้นักเต้นสวิงแดนซ์อาชีพสองคนที่ไม่เคยเห็น "สวิงโนเทชั่น" มาก่อน มาทดลองอ่านโน้ตเต้นรำท่า sugar push เป็นครั้งแรกโดยไม่บอกก่อนว่าเป็นท่าอะไร และผู้ออกแบบไม่ตอบคำถามใดๆ นักเต้นต้องดูประกอบกับคำอธิบายเท่านั้น โดยสุดท้ายแล้วทั้งสองคนสามารถถอดตัวโน้ตออกมาเป็นท่าที่ครบถ้วนได้ภายใน 10 นาที ถึงแม้อาจจะดูเป็นเวลาที่นาน แต่สำหรับการที่เพิ่งเคยเห็นระบบตัวโน้ตเป็นครั้งแรก 10 นาทีก็รับว่าเป็นระยะเวลาที่รวดเร็วแล้ว แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของภาษาหรือระบบตัวโน้ตเต้นรำเท่านั้น
 
(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอ่านและเขียนตัวโน้ตโดยละเอียด สามารถติดต่อสอบถามผู้ออกแบบโดยตรงได้ทางอีเมลหรือข้อความส่วนตัว พร้อมแจ้งจุดประสงค์การนำระบบโน้ตเต้นรำไปใช้)
 
-----------------------------
 
"Swing Notation", the world's first notation system designed for recording swing dance. It is my personal project full of my passion towards swing dance.
 
Swing dance is an African American dance in the 1930s where it started to fade away since the World War 2 until there was no one swing dancing anymore. The original art form was revived in the 1980s by old films and a few original dancers. However, old films have a very low resolution and the dancers' memories were not perfect, so swing dance was only partially revived.
 
Swing Notation aims to record swing dance in a written form so it could never be lost again. However, it is quite not the time for Swing Notation to replace high resolution video recordings or an in person experience. Swing Notation is a language, but it is very new. It may not be as effective like spoken languages or modern musical notation in terms of communication among people. Those languages have been developing for over hundreds of years.
 
An experiment was conducted on two professional swing dancers that had never seen "Swing Notation" before. They were assigned to figure out the sugar push move from a short notation without being informed that it was sugar push. The designer was not allowed to answer any questions and the dancers could only read the instructions beside the notes. Within 10 minutes trials and errors, the dancers were able to tell it was sugar push. It might not seem effective enough, but for the first time, 10 minutes was a good timing. Nevertheless, here marks the starting point of the dancical notation.
 
(for more information on how to read and write the notes please email or message me personally your intentions of using the dancical notation system.)
 
 
 

Styling Reference

Additional Document

Share this Project !