คาถาเงินล้าน สวดแล้วรวยเป็นเศรษฐี เงินทองไหลมาเทมา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง 9 จบ (ฉบับสมบูรณ์)

Published / Produced Project | https://www.youtube.com/watch?v=2_q87LPTXz4

About Project

คาถาเงินล้าน สวดแล้วรวยเป็นเศรษฐี เงินทองไหลมาเทมา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง 9 จบ (ฉบับสมบูรณ์)

Project Detail

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง 9 จบ (ฉบับสมบูรณ์) สวดแล้วรวย เป็นเศรษฐี เงินทองไหลมาเทมา พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) อุทัยธานี เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐ เดิมชื่อสังเวียน เป็นบุตรคนที่ ๓ ของนายควง นางสมบุญ สังข์สุวรรณ เกิดที่ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีพี่น้อง ๕ คน เมื่ออายุ ๖ ขวบ เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาล วัดบางนมโค อำเภอเสนา คาถาเงินล้าน เป็นคาถาที่ได้จากกรรมฐาน ซึ่งได้อนุญาตให้ลูกหลานและพุทธบริษัทใช้ได้เป็นสาธารณะ ซึ่งหลวงพ่อได้คาถาบทเหล่านี้ โดยตรงจากองค์สมเด็จฯ และนำมารวมกับคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่ได้มาจากหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ สัมปะจิตฉามิ “คาถาสนองกลับ เหตุร้ายไม่เกิด ภัยที่เขาจะเข้ามาหาเรา จะถูกผลักไปหาเจ้าของ คือการปัดอุปสรรคไม่ให้กล้ำกรายเข้ามา” นาสังสิโม “คาถาพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชทาน สวดคาถาจบแรกนึกถึงพระองค์คาถาเงินล้านจึงมีผล หลวงพ่อให้เพิ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒” พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ “บทนี้ ตัดอุปสรรคที่ลาภจะมา แม่เขามาบอกว่ามีผลแน่นอน คือว่าแกจะไม่ยอมให้ลูกแกจน พูดง่ายๆ ก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยัน บอกว่าให้ได้หมด” พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม “คาถาเงินแสน” มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม “คาถาปลุกพระวัดพนัญเชิญ” มิเตพาหุหะติ “คาถาเงินล้าน” พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม “คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า” สัมปะติจฉามิ “บทนี้เป็น บทเร่งรัด บทสุดท้าย” เพ็งๆพาๆหาๆฤาๆ“ เป็น คาถามหาลาภ พระปัจเจกพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นภาษาโบราณแต่เทียบกับภาษาไทยอ่านได้อย่างนี้ เป็นคาถามหาลาภ มีผลยิ่งใหญ่มาก ” ทำ ไง ถึง รวย ทำ ยัง ไง ถึง จะ รวย อยาก รวย เร็ว ทำ อะไร ถึง รวย ทํา ไร ดี ถึง จะ รวย ทํา ไง ให้ มี เงิน ทํา อะไร ได้ เงิน เร็ว วิถี คนรวย ทํา บุญ ด้วย อะไร ถึง รวย เคล็ด ลับ ความ รวย ทํา ไง ให้ ขาย ของ ดี สร้าง เงิน ล้าน ขาย ของ ให้ รวย ทํา อะไร ดี ให้ ได้ เงิน ทำ ไง ถึง จะ รวย ทํา อะไร ถึง จะ รวย เร็ว ทํา ไง ให้ รวย เร็ว ทํา อะไร รวย วิธี ทํา ให้ รวย เร็ว ทํา ไง จะ รวย ทํา อะไร แล้ว รวย ทํา แล้ว รวย อยาก รวย ต้อง ทํา อย่างไร ทํา บุญ อย่างไร ให้ รวย วิธี ทํา บุญ ให้ รวย ทํา อย่างไร ให้ ขาย ของ ดี ทำ ยัง ไง ถึง รวย ทำ ไง รวย ทำ ไง จะ รวย ทำ แล้ว รวย อยาก รวย ทำ ไง ดี ช่อง ทาง รวย เร็ว ทํา อาชีพ อะไร ถึง จะ รวย อยาก มี เงิน ทํา ไง ดี ทํา งั ย ให้ รวย ทํา อะไร ให้ รวย ทำ อะไร ให้ รวย อยาก หาเงิน ได้ เยอะ ๆ หา วิธี รวย ทํา บุญ อะไร ถึง รวย อยาก รวย ต้อง รู้ คน อยาก รวย วิธี ค้าขาย ร่ํา รวย ทํา ไง ให้ มี เงิน เก็บ ทำให้ รวย วิธี ทํา เงิน ล้าน ทาง รวย ทำ ไร รวย ทำ อย่างไร ถึง จะ รวย ทำ อะไร รวย เร็ว เคล็ด ลับ รวย ทํา ไง รวย ทํา ไง ให้ มี เงิน เยอะ ๆ ทํา อะไร ถึง รวย ทํา ไร ถึง รวย ทํา อะไร ถึง รวย เร็ว ทํา บุญ ให้ รวย ทำบุญ ให้ รวย ค้าขาย ให้ รวย ค้าขาย อย่างไร ให้ รวย เคล็ด ลับ หาเงิน กู อยาก รวย อยาก รวย ต้อง ทำ ยัง ไง วิธี ค้าขาย ให้ รวย ทํา งาน อย่างไร ให้ รวย ทํา ไง ถึง รวย แนวทาง รวย ทำ ไร ถึง รวย ทํา งาน อะไร รวย เร็ว ทํา ยัง ไง จะ รวย หา ช่อง ทาง รวย วิธี หาเงิน ทาง ลัด ทำ อะไร จะ รวย ทํา ไง จะ มี เงิน ทํา อะไร จะ รวย ทํา ยัง ไง ให้ รวย เร็ว ๆ เคล็ด ลับ ทํา ให้ รวย วิธี สร้าง ความ รวย รวย อย่างไร อยาก รวย ทำ ยัง ไง รวย ได้ อย่างไร อยาก รวย เร็ว ๆ ทํา อะไร ให้ รวย เร็ว ธุรกิจ ที่ รวย เร็ว คนจน อยาก รวย อยาก มี ตังค์ ทำ ไง ให้ รวย เร็ว ทํา อย่างไร จะ รวย อยาก รวย ต้อง ทำ อย่างไร ทำ อะไร ดี ถึง จะ รวย จะ รวย ได้ อย่างไร รวย ทำ ไง รวย ไว เคล็ด ลับ รวย เร็ว ทํา อย่างไร ถึง จะ รวย เร็ว อยาก จะ รวย อยาก รวย ทำ อย่างไร อยาก มี เงิน ทำ ไง ทำ อย่างไร รวย อยาก รวย ทาง ลัด วิธี ที่ ทำให้ รวย ทํา อย่างไร รวย เร็ว ทํา อย่างไร ให้ มี เงิน ทํา ให้ รวย ทำ อย่างไร จึง จะ รวย อยาก รวย ทำ อะไร ดี ทำ ไร ถึง จะ รวย การ รวย วิธี หาเงิน ได้ เร็ว ทํา ยัง ไง ให้ ได้ เงิน ทำ ธุรกิจ อะไร รวย เร็ว ต้องการ รวย ทำ ไง ถึง จะ มี เงิน ทำ ธุรกิจ อะไร ถึง รวย การ ทำให้ รวย งาน ที่ รวย เร็ว ทํา งาน ให้ รวย ทํา แล้ว รวย เร็วhttps://www.youtube.com/watch?v=2_q87LPTXz4

Additional Document

Category Tags
Other
Share this Project !

More Portfolio

by Thitiphon Tiemchan view more