การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มี

Published / Produced Project | All | https://www.youtube.com/watch?v=eMsIO_ZWIuQ

About Project

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ อะไร มีหลักการยังไงให้ได้ใจผู้บริโภค โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับ...

Project Detail

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มี "หลักการ" ยังไงให้ได้ใจผู้บริโภค โดย วิทยากร ธิติพล เทียมจันทร์

 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

 

หลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เนื่องด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดให้มีการจัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการรับงานไปทำที่บ้าน กิจกรรมที่ 3 พัฒนารูปแบบและมาตรฐานฝีมือรุ่นที่ 6 ด้วยหลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การขายและการนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มกันบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งมีการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานฝีมือรวมทั้งมีสถานที่จัดแสดงหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน

 

การอบรมหลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ นี้จัดขึ้น ณ ห้องไพลินชั้น 4 โรงแรมราชศุภมิตร ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

 

และ ในโอกาสนี้ ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีได้มีโอกาสเรียนเชิญท่าน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการฝึกอบรม วิทยากรด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อมาบรรยายให้ความรู้รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อทดลองปฏิบัติในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านจังหวัดกาญจนบุรีโดยทางท่าน วิทยากรอาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ได้มาให้ความรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประวัติและความเข้าใจว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือ อะไร และ มีหลักการอย่างไรให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกมาตรงใจผู้บริโภคเพื่อเพิ่มโอกาสการขายสินค้า

 

วิทยากรออกแบบบรรจุภัณฑ์ packaging design

วิทยากรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ packaging design

 

โดยมีกำหนดการและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 

 

9.00–10.00น. วิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 

10.15–11.00น. ความแตกต่าง การออกแบบบรรจุภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ (Packaging & Product Design) 

11.00–12.00น. เทคนิค ทำให้สินค้าน่าสนใจ ด้วย ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 

12.00–13.00น. พักเที่ยง Lunch Break 

13.00–14.00น. เทคนิค ทำให้สินค้าน่าสนใจ ด้วย ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ (ต่อ) - ใช้ไอเดียสร้างแบรนด์ 

14.00–15.00น. เทคนิค ทำให้สินค้าน่าสนใจ ด้วย ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ (ต่อ) - ออกแบบตราสินค้า 

15.15–16.00น. เทคนิค ทำให้สินค้าน่าสนใจ ด้วย ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ (ต่อ) - คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 

16.00–17.00น. ระดมความคิด ผลิตไอเดียออกแบบ ภาคปฎิบัติ (Workshop) 

17.00–17.45น. สรุป และ ถาม/ตอบ (Q&A) 

 

โดยมีเนื้อหน้าโดยสรุปพอสังเขป ดังนี้

 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ( packaging design ) คือ การวางแผน และ การสร้างสรรค์ผลงานหรือผลิตภัณฑ์ ให้เห็นถึงหน้าที่การทำงานที่ใช้ใน การบรรจุ ห่อหุ้ม หรือ ปกป้อง สิ่งของหรือสินค้า เพื่อประโยชน์ในหลายๆด้านเช่นความสวยงามความคงทนและป้องกันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายใน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือเป็นอันตรายแตกหักและชำรุด 

 

หากแบ่งกันในทางทฤษฎี ของ บรรจุภัณฑ์ 

แบ่งออกเป็น 3 ระดับง่ายๆ คือ 

ระดับที่ 1 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน ตัวอย่าง เช่น ซองขนมคุกกี้ 

ระดับที่ 2 บรรจุภัณฑ์ชั้นนอก คือ กล่องใส่คุกกี้ และ 

ระดับที่ 3 กล่องพัสดุในการจัดส่งหรือขนย้าย ที่เรียกว่า คาร์ตัน Carton นั่นเอง บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดวิธีออกแบบ สินค้า สร้างรายได้ 

หาแหล่งขาย ใส่ความต่าง คิดสร้างสรรค์ 

รู้ลูกค้า เห็นความคิด เข้าใจกัน 

ผลิตภัณฑ์ มีคุณค่า น่าชื่นชม

 

วิทยากร ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design อาจารย์ธิติพล เทียมจันทร์ กล่าวว่า

 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นหนึ่งในเรื่องของการตลาด ที่หลายคนอาจมองข้ามไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายย่อย หรือ พ่อค้า แม่ค้า มักจะให้ความสำคัญในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้อย จนทำให้จุดเริ่มต้นของการทำการตลาดมีรากฐานที่ไม่มั่นคง สิ่งที่ควรทำและเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งแรกๆ คือ ทำความเข้าใจกลุ่มผู้บริโภค ลูกค้าเป้าหมาย ให้ได้มากที่สุด และ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกมาเพื่อตอบโจทย์และสร้างความสะดวกสบายให้พวกเขาเหล่านั้น แล้วงานด้านการตลาดก็จะง่ายขึ้น

 

ติดต่อ วิทยากรการออกแบบบรรจุภัณฑ์  

วิทยากรการตลาดออนไลน์ Ecommerce 

ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ไลน์ไอดี : @brandingchamp 

( http://line.me/ti/p/@brandingchamp

โทร. O9O-2393987 

O63-l979879 

 

หรือ ที่เว็บไซต์ https://www.brandingchamp.com/ 

 

วิทยากรการตลาดออนไลน์ วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์

https://buff.ly/2lGPSAI

 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ / ออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ อะไร มี หลักการ ยังไงให้ได้ใจลูกค้า https://buff.ly/2ZNLtup

 

#วิทยากร #ออกแบบบรรจุภัณฑ์ #การออกแบบบรรจุภัณฑ์ Styling Reference

product design คือ การ บรรจุ ภัณฑ์ การ บรรจุ ภัณฑ์ packaging การ ออก แบบ ผลิตภัณฑ์ การ ออกแบบ การ ออกแบบ คือ อะไร การ ออกแบบ บรรจุ ภัณฑ์ การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ คือ การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ หมาย ถึง การออก แบบ ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้น ตอน การ ออกแบบ ความ สำคัญ ของ การ ออกแบบ ความ สํา คั ญ ของ บรรจุ ภัณฑ์ ความ หมาย ของ การ ออกแบบ ความ หมาย ของ การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ความ หมาย ของ บรรจุ ภัณฑ์ งาน ดีไซน์ ตัวอย่าง การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ นัก ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุ ภัณฑ์ บรรจุ ภัณฑ์ คือ บรรจุ ภัณฑ์ จาก วัสดุ ธรรมชาติ บรรจุ ภัณฑ์ หมาย ถึง ประเภท ของ บรรจุ ภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม รูป แบบ กล่อง หลักการ ออกแบบ บรรจุ ภัณฑ์ หลักการ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบ ออกแบบ กราฟฟิก ออกแบบ ดีไซน์ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ คือ ออกแบบ ภาษา อังกฤษ ออกแบบ โฆษณา แบบ ผลิตภัณฑ์ แพ็คเกจ จิ้ ง โลโก้ ผลิตภัณฑ์ วิทยากรการออกแบบบรรุภัณฑ์ วิทยากรออกแบบบรรุภัณฑ์ วิทยากรด้านการออกแบบบรรุภัณฑ์ วิทยากรด้านออกแบบบรรุภัณฑ์ วิทยากร packaging design

Drafting & Process

Styling Tags
product design คือ การ บรรจุ ภัณฑ์ การ บรรจุ ภัณฑ์ packaging การ ออก แบบ ผลิตภัณฑ์ การ ออกแบบ การ ออกแบบ คือ อะไร การ ออกแบบ บรรจุ ภัณฑ์ การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ คือ การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ หมาย ถึง การออก แบบ ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้น ตอน การ ออกแบบ ความ สำคัญ ของ การ ออกแบบ ความ สํา คั ญ ของ บรรจุ ภัณฑ์ ความ หมาย ของ การ ออกแบบ ความ หมาย ของ การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ความ หมาย ของ บรรจุ ภัณฑ์ งาน ดีไซน์ ตัวอย่าง การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ นัก ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุ ภัณฑ์ บรรจุ ภัณฑ์ คือ บรรจุ ภัณฑ์ จาก วัสดุ ธรรมชาติ บรรจุ ภัณฑ์ หมาย ถึง ประเภท ของ บรรจุ ภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม รูป แบบ กล่อง หลักการ ออกแบบ บรรจุ ภัณฑ์ หลักการ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบ ออกแบบ กราฟฟิก ออกแบบ ดีไซน์ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ คือ ออกแบบ ภาษา อังกฤษ ออกแบบ โฆษณา แบบ ผลิตภัณฑ์ แพ็คเกจ จิ้ ง โลโก้ ผลิตภัณฑ์ วิทยากรการออกแบบบรรุภัณฑ์ วิทยากรออกแบบบรรุภัณฑ์ วิทยากรด้านการออกแบบบรรุภัณฑ์ วิทยากรด้านออกแบบบรรุภัณฑ์ วิทยากร packaging design
Other Tags
product design คือ การ บรรจุ ภัณฑ์ การ บรรจุ ภัณฑ์ packaging การ ออก แบบ ผลิตภัณฑ์ การ ออกแบบ การ ออกแบบ คือ อะไร การ ออกแบบ บรรจุ ภัณฑ์ การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ คือ การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ หมาย ถึง การออก แบบ ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้น ตอน การ ออกแบบ ความ สำคัญ ของ การ ออกแบบ ความ สํา คั ญ ของ บรรจุ ภัณฑ์ ความ หมาย ของ การ ออกแบบ ความ หมาย ของ การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ความ หมาย ของ บรรจุ ภัณฑ์ งาน ดีไซน์ ตัวอย่าง การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ นัก ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุ ภัณฑ์ บรรจุ ภัณฑ์ คือ บรรจุ ภัณฑ์ จาก วัสดุ ธรรมชาติ บรรจุ ภัณฑ์ หมาย ถึง ประเภท ของ บรรจุ ภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม รูป แบบ กล่อง หลักการ ออกแบบ บรรจุ ภัณฑ์ หลักการ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบ ออกแบบ กราฟฟิก ออกแบบ ดีไซน์ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ คือ ออกแบบ ภาษา อังกฤษ ออกแบบ โฆษณา แบบ ผลิตภัณฑ์ แพ็คเกจ จิ้ ง โลโก้ ผลิตภัณฑ์ วิทยากรการออกแบบบรรุภัณฑ์ วิทยากรออกแบบบรรุภัณฑ์ วิทยากรด้านการออกแบบบรรุภัณฑ์ วิทยากรด้านออกแบบบรรุภัณฑ์ วิทยากร packaging design
Share this Project !

More Portfolio

by ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ BrandingChamp view more