โครงการ เกี่ยว กับ ผู้ สูงอายุ และ การ ตลาด ผู้ สูงอายุ (สรุปงานวิจัย ปี 2018)

Published / Produced Project | All | https://www.brandingchamp.com/การ-ตลาด-ผู้-สูงอายุ/

About Project

โครงการ เกี่ยว กับ ผู้ สูงอายุ , การ ตลาด ผู้ สูงอายุ

Project Detail

โครงการ เกี่ยว กับ ผู้ สูงอายุ และ การ ตลาด ผู้ สูงอายุ (สรุปงานวิจัย ปี 2018)

โครงการ เกี่ยว กับ ผู้ สูงอายุ , การ ตลาด ผู้ สูงอายุ

 

     จากการเข้าร่วมงานสัมมนา โครงการ เกี่ยว กับ ผู้ สูงอายุ และ การ ตลาด ผู้ สูงอายุ ที่ต้อง ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “Silver Age Content Marketing” หรือ ชื่อไทยๆ ว่า “เจาะลึก INSIGHT การรับและใช้สื่อ กลุ่ม SILVER AGE (อายุ 55-70 ปี )” เมื่อวันที่ 4 กันยายน ปี 2018 นี้เอง

ซึ่งมีเนื้อหา พูดถึง โครงการ เกี่ยว กับ ผู้ สูงอายุ และ การ ตลาด ผู้ สูงอายุ โดย นิยาม กลุ่มผู้สูงอายุ ว่า เป็น วัย Silver Age (People) วัยสีเงิน ที่จะ ใช้เรียกผู้มีอายุ ระหว่าง 55-70 โดยโครงการนี้ มองเห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ สังคม ผู้ สูงอายุ Aging society และกลุ่มนี้เอง

 

นักการตลาดมองว่า เป็นผู้มีกำลังซื้อ โดย สังคม ผู้ สูงอายุ เราจะพบว่า ในอัตราส่วน ผู้ สูงอายุ 1 คน ต่อ ประชากร 5 คน ซึ่งจะสูงตาม ประเทศ ญี่ปุ่น และ ประเทศแถบ ยูโรป

?

 

จาก โครงการ เกี่ยว กับ ผู้ สูงอายุ และ การ ตลาด ผู้ สูงอายุ ที่ได้มีการสำรวจ กลุ่ม ผู้สูงวัย (Silver Age People) โดยเจาะไปที่ คนกรุงเทพ เป็นส่วนใหญ่ และ เป็น ผู้หญิง มากกว่าครึ่ง จากกลุ่มสำรวจ จำนวน 604 คน (Quantitative ) และ  ยังมีการสัมภาษณ์เชิงลึก จาก กลุ่มผู้สูงอายุ นี้ 60 คน (Qualitative)

 

การ ตลาด ผู้สูงอายุ
การ ตลาด ผู้สูงอายุ

 

และจากการสำรวจ และ ทำวิจัย พบว่า ตลาด ผู้ สูงอายุ จะมีการ เสพสื่อทางการตลาด ผ่านทาง 2 ช่องทางหลัก คือ ทางดิจิตอล และ ดั่งเดิม โดยจำแนกข้อมูลของผลสำรวจใน โครงการ เกี่ยว กับ ผู้ สูงอายุ และ การ ตลาด ผู้ สูงอายุ นี้ เป็น

 

 

สื่อ ที่ ผู้ สูงอายุ ใช้มากขึ้น คือติดตามอ่าน บทความเต็มๆ ได้ที่ >> โครงการ เกี่ยว กับ ผู้ สูงอายุ และ การ ตลาด ผู้ สูงอายุ (สรุปงานวิจัย ปี 2018)

Styling Reference

กลยุทธ์ การ ตลาด ออนไลน์ กลยุทธ์ การ ส่งเสริม การ ตลาด การ ดูแล ผู้ สูงอายุ การ ดูแล ผู้ สูงอายุ ระยะ ยาว การ ดูแล ผู้ สูงอายุ ใน ต่าง ประเทศ การ ดูแล สุขภาพ ผู้ สูงอายุ การ ตลาด ผู้ สูงอายุ การ ทำการ ตลาด การ ทํา การ ตลาด ออนไลน์ กิจกรรม ผู้ สูงอายุ คน ชรา งาน ผู้ สูงอายุ งาน สำหรับ ผู้ สูงอายุ งาน สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ ช่อง ทางการ ตลาด ดูแล คน ชรา ดูแล คน ชรา ที่ บ้าน ดูแล ผู้ สูงอายุ ดูแล ผู้ สูงอายุ ที่ บ้าน ตลาด บน ตัวอย่าง โครงการ บ้านพัก คน ชรา ทัวร์ สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ ที่นอน ยางพารา สำหรับ ผู้ สูงอายุ ที่พัก ผู้ สูงอายุ ธุรกิจ คน ชรา ธุรกิจ ดูแล ผู้ สูงอายุ ธุรกิจ บริการ ดูแล ผู้ สูงอายุ ธุรกิจ บริการ ผู้ สูงอายุ ธุรกิจ บ้านพัก คน ชรา ธุรกิจ ผู้ สูงอายุ ธุรกิจ สำหรับ ผู้ สูงอายุ ธุรกิจ สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ ธุรกิจ เกี่ยว กับ ผู้ สูงอายุ นม สำหรับ ผู้ สูงอายุ นวัตกรรม ช่วยเหลือ ผู้ สูงอายุ บริการ ดูแล ผู้ สูงอายุ บ้าน คน ชรา บ้าน สำหรับ ผู้ สูงอายุ บ้านพัก คน ชรา บ้านพัก คน ชรา มี ที่ไหน บ้าง บ้านพัก คน ชรา เอกชน บ้านพัก ผู้ สูงอายุ ประกัน สูง วัย ผลิตภัณฑ์ ผู้ สูงอายุ ผู้ ดูแล ผู้ สูงอายุ ผู้ สูงอายุ ผู้ สูงอายุ คือ ผู้ สูงอายุ หมาย ถึง พฤติกรรม ผู้ สูงอายุ มือ ถือ สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ รับ ดูแล คน ชรา รับ ดูแล ผู้ สูงอายุ ราคา บ้านพัก ผู้ สูงอายุ ร้าน ธุรกิจ ผู้ สูงอายุ วัย ผู้ สูงอายุ วิธี การ ดูแล ผู้ สูงอายุ ศูนย์ ดูแล คน ชรา ศูนย์ ดูแล คน แก่ ศูนย์ ดูแล ผู้ สูงอายุ ศูนย์ ดูแล ผู้ สูงอายุ ที่ไหน ดี ศูนย์ พยาบาล ดูแล ผู้ สูงอายุ สถาน ดูแล คน ชรา สถาน ดูแล ผู้ ป่วย สถาน ดูแล ผู้ สูงอายุ สถาน ที่ ดูแล คน ชรา สถาน ที่ ดูแล ผู้ สูงอายุ สถาน พยาบาล คน ชรา สถาน พยาบาล ดูแล ผู้ สูงอายุ สถาน พยาบาล ผู้ สูงอายุ สถาน พักฟื้น คน ชรา สถาน พักฟื้น ผู้ สูงอายุ สถาน รับ ดูแล ผู้ สูงอายุ สถาน เลี้ยง คน ชรา สังคม ผู้ สูงอายุ สินค้า จำเป็น ผู้ สูงอายุ สินค้า ผู้ สูงอายุ สินค้า สำหรับ ผู้ สูงอายุ สินค้า สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ อาชีพ สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ อาชีพ เสริม สำหรับ ผู้ สูงอายุ อาหาร ผู้ สูงอายุ อาหาร สำหรับ ผู้ สูงอายุ อาหาร สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ อาหาร เพื่อ สุขภาพ สํา ห รับ ผู้ สูงอ

Additional Document

Styling Tags
กลยุทธ์ การ ตลาด ออนไลน์ กลยุทธ์ การ ส่งเสริม การ ตลาด การ ดูแล ผู้ สูงอายุ การ ดูแล ผู้ สูงอายุ ระยะ ยาว การ ดูแล ผู้ สูงอายุ ใน ต่าง ประเทศ การ ดูแล สุขภาพ ผู้ สูงอายุ การ ตลาด ผู้ สูงอายุ การ ทำการ ตลาด การ ทํา การ ตลาด ออนไลน์ กิจกรรม ผู้ สูงอายุ คน ชรา งาน ผู้ สูงอายุ งาน สำหรับ ผู้ สูงอายุ งาน สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ ช่อง ทางการ ตลาด ดูแล คน ชรา ดูแล คน ชรา ที่ บ้าน ดูแล ผู้ สูงอายุ ดูแล ผู้ สูงอายุ ที่ บ้าน ตลาด บน ตัวอย่าง โครงการ บ้านพัก คน ชรา ทัวร์ สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ ที่นอน ยางพารา สำหรับ ผู้ สูงอายุ ที่พัก ผู้ สูงอายุ ธุรกิจ คน ชรา ธุรกิจ ดูแล ผู้ สูงอายุ ธุรกิจ บริการ ดูแล ผู้ สูงอายุ ธุรกิจ บริการ ผู้ สูงอายุ ธุรกิจ บ้านพัก คน ชรา ธุรกิจ ผู้ สูงอายุ ธุรกิจ สำหรับ ผู้ สูงอายุ ธุรกิจ สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ ธุรกิจ เกี่ยว กับ ผู้ สูงอายุ นม สำหรับ ผู้ สูงอายุ นวัตกรรม ช่วยเหลือ ผู้ สูงอายุ บริการ ดูแล ผู้ สูงอายุ บ้าน คน ชรา บ้าน สำหรับ ผู้ สูงอายุ บ้านพัก คน ชรา บ้านพัก คน ชรา มี ที่ไหน บ้าง บ้านพัก คน ชรา เอกชน บ้านพัก ผู้ สูงอายุ ประกัน สูง วัย ผลิตภัณฑ์ ผู้ สูงอายุ ผู้ ดูแล ผู้ สูงอายุ ผู้ สูงอายุ ผู้ สูงอายุ คือ ผู้ สูงอายุ หมาย ถึง พฤติกรรม ผู้ สูงอายุ มือ ถือ สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ รับ ดูแล คน ชรา รับ ดูแล ผู้ สูงอายุ ราคา บ้านพัก ผู้ สูงอายุ ร้าน ธุรกิจ ผู้ สูงอายุ วัย ผู้ สูงอายุ วิธี การ ดูแล ผู้ สูงอายุ ศูนย์ ดูแล คน ชรา ศูนย์ ดูแล คน แก่ ศูนย์ ดูแล ผู้ สูงอายุ ศูนย์ ดูแล ผู้ สูงอายุ ที่ไหน ดี ศูนย์ พยาบาล ดูแล ผู้ สูงอายุ สถาน ดูแล คน ชรา สถาน ดูแล ผู้ ป่วย สถาน ดูแล ผู้ สูงอายุ สถาน ที่ ดูแล คน ชรา สถาน ที่ ดูแล ผู้ สูงอายุ สถาน พยาบาล คน ชรา สถาน พยาบาล ดูแล ผู้ สูงอายุ สถาน พยาบาล ผู้ สูงอายุ สถาน พักฟื้น คน ชรา สถาน พักฟื้น ผู้ สูงอายุ สถาน รับ ดูแล ผู้ สูงอายุ สถาน เลี้ยง คน ชรา สังคม ผู้ สูงอายุ สินค้า จำเป็น ผู้ สูงอายุ สินค้า ผู้ สูงอายุ สินค้า สำหรับ ผู้ สูงอายุ สินค้า สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ อาชีพ สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ อาชีพ เสริม สำหรับ ผู้ สูงอายุ อาหาร ผู้ สูงอายุ อาหาร สำหรับ ผู้ สูงอายุ อาหาร สํา ห รับ ผู้ สูงอายุ อาหาร เพื่อ สุขภาพ สํา ห รับ ผู้ สูงอ
Share this Project !

More Portfolio

by ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ BrandingChamp view more