ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ BrandingChamp

Education

University of Wollongong
MA
Information and Communication Technology

Master degree of Information and Communication Technology, MICT

Work Experience

Branding Champ Co.,Ltd.
CEO
Thailand,Bangkok

Digital Marketing Consultant and Digital Marketing Agency

Press

2018 June

โครงการความร่วมมือระหว่างนิคม+โรงงาน+ชุมชน ตามนโยบายประชารัฐ (ประชารัฐ พัฒนาชุมชน) ประจำปีงบประมาณ 2561

1970 January

การลงนามความร่วมมือ MOU ภาครัฐ & สมาพันธ์ SME

Address

, 380/216 Supalai Ville Ratchadaphisek Chankasem
Jatujak, Thailand
link map

Social Media

@brandingchamp789