ผลงานการทําโฆษณา Google Ads กับ 5 เทคนิคที่ Bigbang เลือกใช้

Published / Produced Project

About Project

กรณีตัวอย่างผลงานการทําโฆษณา Google Ads ในกลุ่มธุรกิจรับเหมาต่อเติมบ้าน

Project Detail

ได้มีโอกาสลงโฆษณา Google Ads ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างงานขนาดเล็ก ที่รับเหมาก่อสร้างต่อเติมบ้านพักอาศัยทั่วไป จากความต้องการของช่างรับเหมาที่ต้องการงานรับเหมาต่อเติมในพื้นที่กรุงเทพ ตะวันออก บริเวณโซนรามอินทรา มีนบุรี จึงเริ่มพูดคุยถึงขนาดงานที่ต้องการ ความสามารถที่ให้บริการมีอะไรบ้าง และหลังจากสอบถามถึงตัวงาน ได้ใจความ และสรุปออกมาเป็น 4 กลุ่มย่อยคือ 1.รับต่อเติมครัว , 2. ต่อเติมข้างบ้าน, 3.รับทําโรงรถหน้าบ้าน, 4. รับซ่อมแซมบ้านทัวไป
.
.
เมื่อทำการแยกกลุ่มที่ให้บริการได้แล้วจึงเริ่มทําเว็บไซต์ เพื่อรองรับการลงโฆษณา Google โดยทางช่างเอง ต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด ทีมงาน Bigbang จึงแนะนำแนวทาง และเทคนิคที่ทางสามารถทำได้ดังนี้
.
1. เลือกใช้แพ็คเกจลงโฆษณา Google แถมทําเว็บไซต์ฟรี
.
2. ติดตั้งปุ่มสอบถามทาง Line ที่เว็บไซต์ พร้อมเชื่อมต่อปุ่มเข้ากับระบบของ Google Ads เพื่อรองรับเทคนิค CPA
.
3. ลงโฆษณา Google Ads โดยเลือกใช้เทคนิค CPA เน้นยอดขาย ไม่เน้นยอดคลิก
.
4. ป้องกันการแกล้งคลิกโฆษณา Google Ads ของเราจากคู่แข่ง
.
5. สร้างรายงานผลโฆษณา Google Ads ในรูปแบบของ แผนภูมิ กราฟ แผนที่ ข้อมูลในมิติต่างๆ
.
.
สำหรับในแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอนมีรายละเอียดการทำงานต่างๆ อธิบายเพิ่มเติมดังนี้
.
1. แถมเว็บไซต์ฟรี ให้เพื่อให้ช่างรับเหมาได้มีเว็บไซต์ใช้ในการโฆษณากับ Google โดยภายในเว็บไซต์นำเสนอบริการที่ช่างรับเหมาต้องการเน้นจริงๆ มี 3 บริการคือ รับต่อเติมครัว, ต่อเติมข้างบ้าน และรับทำโรงรถหน้าบ้าน และตัดส่วนของซ่อมแซมบ้านออกไป เนื่องจากทีมงานทําการตรวจสอบข้อมูลสถิติจาก Google Ads พบว่ากลุ่ม keyowrds ซ่อมแซมบ้าน มีคู่แข่งเยอะ ค่าคลิกโฆษณาแพง และจำนวนการค้นหาไม่มากเมื่อเทียบกับ บริการอื่นๆ ที่ช่างรับเหมาเปิดให้บริการอยู่

จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่าเป็นการเรียงร้อยเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจ รับเหมาต่อเติมทั้งสิ้น และมีการแยกหัวข้อออกเป็น 3 บริการตามที่ได้คุยกับช่างไว้ในตอนต้น ในส่วนของการทําเว็บไซต์ออกแบบมาเพื่อต้องการให้ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง Line หรือโทรสอบถามกับช่างได้โดยตรง และหลังจากเว็บไซต์ออนไลน์เริ่มโฆษณาได้ประมาณ 1 สัปดาห์ ทางช่างแจ้งว่าส่วนใหญ่แล้วจะทักมาทาง Line ประมาณ 80% ซึ่งทีมงานเห็นว่าควรที่จะเก็บข้อมูลเชื่อมโยงเข้ากับระบบของ Google Ads ให้สามารถติดตามผลการโฆษณา Google Ads เป็นอย่างไร
.
.
2. ติดตั้งปุ่มสอบถามที่ทางทีมงาน Bigbang ได้พัฒนาขึ้นมานั้นมีความสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบโฆษณาของ Google Ads ได้อย่างสมบูรณ์ มีความสำคัญอย่างมาก เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เห็นสถิติต่างๆ ว่าควรทําโฆษณา Google Ads ไปในทิศทางไหน
 

ผลจากการติดตั้งปุ่มติดต่อสอบถามไว้ที่เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงกับระบบของ Google Ads แล้วทำให้เห็นข้อมูลได้อย่างครบถ้วน จะเห็นได้จากภาพด้านล่างในคอลัมน์ในขวาสุด แสดงให้เห็นถึงจำนวนผู้ที่ติดต่อสอบถามช่างรับเหมาว่ามาจาก Keywords ใด

  
จากภาพด้านบนเมื่อลงโฆษณา Google Ads ไปประมาณ 3 สัปดาห์จะเริ่มเห็นว่ามี Keywords ใดบ้างที่ไม่ทำให้เกิดการติดต่อ แต่ยังคงเสียค่าคลิก และสิ่งที่ Bigbang ทําคือสังเกตเฝ้า Keywords ที่ไม่ทำให้เกิดการติดต่อ เพื่อเตรียมตัด Keywords ออก จะช่วยให้ประหยัดค่าโฆษณาไปได้มากทีเดียว แต่หากไม่มีปุ่มติดต่อที่ทาง Bigbang พัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงกับ Google Ads เพื่อมองเห็นข้อมูลการติดต่อใน Keywords ใดบ้าง จะทำให้การโฆษณา Google Adwords ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ และไม่มีทิศทาง
.
.
3. ลงโฆษณา Google Ads โดยเลือกใช้เทคนิค CPA เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา Google ราคาที่ต่ำที่สุด ปัจจุบัน Google เองได้เปิดให้เลือกวัตถุประสงค์ในการลงโฆษณา Google Search อยู่ 3 อย่างใหญ่ๆ 1.เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์สูงสุด, 2. เน้นอันดับการแสดงผล, 3. มุ่งจำนวนการติดต่อสูงสุด จากทั้ง 3 แบบ ทาง Bigbang ได้เลือกใช้เทคนิคมุ่งหวังให้ช่างรับเหมา ได้รับการติดต่อสูงสุด หรือเทคนิค CPA นั้นเอง โดยลักษณะการทำงานคือ จะแสดงโฆษณาในลำดับสูงเมื่อระบบ machine learning ของ Google Ads ได้คาดคะเนแล้วว่าผู้ค้นหาในครั้งนี้ น่าจะมีความต้องการที่จะติดต่อหาช่างรับเหมาจริงๆ ไม่ใช้เพียงหาข้อมูลเท่านั้น และในทางตรงกันข้าม หากระบบ machine learning ของ Google Ads คาดคะเนว่าเป็นเพียงผู้ใช้หาข้อมูลเฉยๆ โฆษณาของเราจะอยู่ในลำดับที่ต่ำ หรือไม่แสดงในบางครั้ง จึงช่วยลดเลี่ยงการประมูลราคาค่าคลิกที่แพงๆ โดยไม่จำเป็นไปได้มากทีเดียว
.
.
4. ป้องกันการแกล้งคลิกโฆษณา Google Ads จากคู่แข่งของช่างรับเหมาได้อย่างแม่นยำ เพราะในกลุ่ม Keywords รับต่อเติมบ้านจะมีปริมาณการค้นหาในประเทศไทยที่สูง และแน่นอนว่าผู้รับเหมารายอื่นๆ ก็ใช้คำค้นหาเดียวกันนี้ คลิกดูเว็บไซต์ของคู่แข่งขันอยู่บ่อยๆ

ซึ่งเว็บที่ทาง Bigbang ทำโฆษณาให้นั้น หากมีการคลิกจาก ip เดิมอยู่บ่อยครั้ง ในช่วงเวลาไม่กี่นาที จะทำการระงับ ip นั้นๆ ทันที แล้วส่ง ip เข้าสู่ระบบของ Google Ads ภายใต้บัญชี Google Ads ของช่างรับเหมาต่อเติมแบบอัตโนมัติ ระบบป้องกันการแกล้งคลิก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาไปได้มากทีเดียว และเป็นบริการที่มีให้กับลูกค้าที่ใช้บริการลงโฆษณา Google Ads กับเราทุกเว็บไซต์
.
.
5. รายงานผลการโฆษณา Google Ads ในแบบกราฟต่างๆ จะช่วยให้ช่างรับเหมาต่อเติมสามารถมองเห็นข้อมูลตัวเลขในมิติต่างๆที่แสดงออกเป็นแผนภูมิ, รูปภาพ, กราฟ และพื้นที่ ที่เกิดการคลิกในรูปแบบแผนที่ประเทศไทย

ช่วยให้เห็นข้อมูลที่คัดกรองแล้ว ส่งต่อให้ทางช่างรับเหมาได้เห็นถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยทราบว่ามาจากอุปกรณ์ใด ลูกค้าติดต่อมาจาก Keywords ใด และอื่นๆ  อีกมากมาย ต่างจากผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เป็นเพียงตารางไฟล์ excel ทั่วไปเท่านั้น
.
.
สำหรับกรณีตัวอย่างการลงโฆษณา Google Ads ในกลุ่มธุรกิจรับเหมาต่อเติมนั้น ข้อมูลบางส่วนนั้นไม่สามารเปิดเผยได้ทั้งหมด รวมถึงชื่อเว็บไซต์ด้วย และขอขอบคุณช่างรับเหมาเป็นอย่างยิ่งทีอนุญาติให้เปิดเผยรายละเอียดบางส่วนได้
.
สุดท้ายเรื่องของการลงโฆษณา Google Ads นั้นยังมีธุรกิจอยู่จำนวนมากที่ไม่ประสบความสำเร็จในการทำโฆษณา Google Ads เนื่องจากเลือกใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสม จึงอยากให้ตรวจสอบผู้ที่กำลังโฆษณา Google Ads อยู่เทียบเคียงกับเทคนิคที่เราทำให้กับลูกค้าแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยเฉพาะประเภทธุรกิจบริการ

More Portfolio

by Bigbang view more