รับทำเว็บไซต์จำหน่ายกุ้งล็อบสเตอร์

Published / Produced Project

About Project

ออกแบบเว็บไซต์กุ้งล็อบสเตอร์ https://www.bigbang.co.th/Services-lobsterlovers.com-825

Project Detail

ทีมงานได้รับโอกาศให้ทําเว็บไซต์จำหน่ายกุ้งล็อบสเตอร์ จากความต้องการของลูกค้าจะมีเพียงน้ำหนักของกุ้งที่ทางเว็บไซต์มีจำหน่าย ซึ่งถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลในการรับทำเว็บไซต์ครั้งนี้ที่น้อยมาก ทีมงานจะทําการคิดเนื้อหา และจัดหารูปภาพ พร้อมแต่งข้อความเบื้องต้นให้กับลูกค้าอยู่บ้างเล็กน้อย

จากภาพจะเห็นได้ว่ามีส่วนของเนื้อหาที่น้อยมาก สำหรับส่วนของการใช้ทีมสีฟ้านั้น ทีมงานมีความต้องการสร้างความรู้สึกถึงสีฟ้า ของน้ำทะเลที่สามารถสื่อถึงอาหารทะเลสดใหม่ และกุ้งล็อบสเตอร์สดๆ ที่อยู่ในทะเล และก็สามารถทําเว็บไซต์ให้ออกมาได้ถึงอารมณ์ของน้ำทะเลได้อย่างดี

ข้อมูลที่ในการทําเว็บไซต์ครั้งนี้ที่น้อยทําให้ทีมงานจัดรูปภาพจากต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับกุ้งล็อบสเตอร์ โดยภาพที่จัดหามาจากต่างประเทศนั้น เป็นภาพที่ทาง WebsiteBigbang จัดซื้อมาอย่างถูกต้อง จึงหมดปัญหาเรื่องติดลิขสิทธิ์ภาพในภายหลัง ทําให้เจ้าของเว็บไซต์สบายใจได้ในส่วนของรูปภาพที่ WebsiteBigbang จัดหามา

จะเห็นได้ว่าภาพเว็บไซต์ที่ทีมงาน WebsiteBigbang ได้ทําการรับออกแบบเว็บไซต์ให้กับลูกค้านั้นจะมีส่วนของการติดต่ออยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ ที่เห็นเป็นปุ่มกดสีเหลือง, สีเขียว และสีฟ้า จะเป็นปุ่มที่สามารถติดต่อกับเจ้าของเว็บไซต์ได้ทันที เมื่อกดที่ปุ่ม Line ก็จะสามารถพิมพ์สอบถามราคากุ้งล็อบสเตอร์ กับเจ้าของเว็บไซต์ได้ทันที เพราะทีมงานได้ทําการเชื่อมต่อเว็บไซต์เข้ากับ Line ไว้เรียบร้อยแล้ว หากท่านที่สนใจทําเว็บไซต์สามารถติดต่อทีมงานรับทําเว็บไซต์ แสดงรายละเอียดแต่ละแพ็คเกจเว็บไซต์ในการที่คุ้มค่า

Share this Project !

More Portfolio

by Bigbang view more