รับออกแบบเว็บไซต์ติดตั้งระบบไฟฟ้า

Published / Produced Project

About Project

รับออกแบบเว็บไซต์ติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคาร และโรงงาน http://www.cmes.co.th

Project Detail

เว็บไซต์ที่นำเสนอการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับโรงงาน โรงแรม และอาคารต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ถูกต้อง ภายในเว็บไซต์จะแสดงถึงบริการที่มีอยู่ และส่วนของผลงานการติดตั้งให้กับ อาคาร โรงงานต่างๆ

ทีมงาน WebsiteBigbang ได้รับออกแบบเว็บไซต์ในส่วนหัวของเว็บไซต์ให้เห็นถึงผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความชำนาญด้านการติดตั้งระบบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับ อาคาร โรงงาน หรือโรงแรม โดยการนำเอาภาพของวิศวกร ที่กำลังทำงานอยู่ที่หน้างานจริง มาแสดงอยู่ที่ส่วนหัวของเว็บไซต์ในหน้าแรก มีส่วนช่วยสร้างอารมณ์ด้านความเชื่อมั่นให้กับผู้สนใจได้เป็นอย่างดี

สำหรับฟังก์ชั่นของเว็บไซต์จะมีส่วนของงานบริการที่สามารถปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลได้เอง เพื่อสร้างความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ที่ให้บริการกับลูกค้าอยู่เรื่อย หรือมีบริการใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นมาก็สามารถนำเสนอได้จากเมนู บริการของเรา ที่จะแสดงงานบริการทั้งหมดที่มีอยู่

สามารถเข้าดูผลงานการออกแบบเว็บไซต์อื่นๆ ได้ที่ https://www.websitebigbang.com

Styling Reference

Share this Project !

More Portfolio

by Bigbang view more