เว็บไซต์คลินิค

About Project

เว็บไซต์คลินิครักษาโรคริดสีดวง  http://www.therichsahaclinic.com

Project Detail

งานทําเว็บไซต์คลีนิครักษาโรคริดสีดวง ถือเป็นเว็บไซต์ที่ยากพอสมควรสำหรับทีมงาน ที่จะหามุมมองการนำเสนอให้ดูไม่น่ากลัว เนื่องจากรูปภาพที่ได้รับมาจากลูกค้านั้น เป็นภาพของก้อนริดสีดวง ที่มีอาการแตกต่างกันไป

ทีมงาน WebsiteBigbang เลือกที่จะนำเสนอ คือเน้นภาพลักษณ์ของคลินิคที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เกี่ยวกับโรคริดสีดวงทวารโดยตรง นำภาพคลีนิค และบรรยากาศภายในคลีนิค ให้ผู้สนใจดูได้ผ่านเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้บริการคลีนิคนี้หรือไม่

สำหรับเนื่อหาภายในเว็บไซต์จะบอกถึงวิธีและแนวทางการรักษาที่ปลอดภัย รักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัด โดยทำการนำประโยค "ริดสีดวง รักษาได้ไม่ต้องผ่าตัด" กระจายอยู่ในเมนูต่างๆ ของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเห็นได้ชัดเจน และถือเป็นจุดเด่นของคลินิคนี้ได้อีกด้วย

ส่วนของการตลาดเว็บไซต์คลินิครักษาริดสีดวงนั้น ใช้วิธีโฆษณากับ Google Adwords ราคาค่าใช้จ่ายที่ ทางเจ้าของเว็บไซต์สามารถกำหนดงบประมาณในการโฆษณาแต่ละวันได้ และเมื่อมีลูกค้า หรือผู้ป่วยติดต่อขอรับการรักษาในอาทิตย์นั้นๆ เยอะ ก็สามารถหยุดโฆษณาชั่วคราวได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าโฆษณา Google Adwords ราคาค่าโฆษณาก็สามารถควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งใจไว้ได้

ท่านที่สนใจทําเว็บไซต์ พร้อมการทําการตลาดออนไลน์ด้วย สามารถเข้าดูรายละเอียดของเว็บไซต์ คลินิครักษาริดสีดวงได้ที่ https://www.bigbang.co.th/Services-therichsahaclinic.com-817
Share this Project !

More Portfolio

by Bigbang view more