ผลงานการรับทําเว็บไซต์สมาคม

Published / Produced Project | All | http://www.thaigemjewelry.or.th/

About Project

ออกแบบจัดทําเว็บไซต์สมาคมฯ

Project Detail

แนวคิดการออกแบบเว็บไซต์สมาคมนี้อยู่ที่ความต้องการให้เว็บไซต์มีความแวววาว ดูมีคุณค่า เนื่องจากเป็นการทําเว็บไซต์ให้กับสมาคมอัญมณีแห่งประเทศไทย จึงต้องแสดงเว็บไซต์ให้มีภาพลักษณ์ของอัญมณีอยู่ด้วย

การออกแบบเว็บไซต์นี้จะให้ความสนใจมุ่งไปที่การนําเสนอข่าวสาร ที่มีอยู่อย่างมากมาย จะต้องให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปหาอ่านข่าวสารได้ตรงกับความต้องการของแต่ละคน ทางทีมงาน WebsiteBigbang ได้ทําการออกแบบเว็บไซต์ให้มีหมวดหมู่ของข่าวสาร จะเป้นการช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าใจได้ง่ายในการใช้งาน ผ่านหมวดหมู่ของข่าวสารนั้นเอง

จากภาพด้านบนเป็นการจัดทําเว็บไซต์ต้นแบบโดยทําการออกแบบเว็บไซต์ในหน้าหลักจาก photoshop ก่อนเหื่อส่งให้เจ้าของเว็บไซต์ได้ตรวจเช็คงาน จะเห็นได้ว่าให้หน้าแรกนั้นจะแสดงข่าวสารต่างๆ มากมายจากหลากหลายหมวดหมู่ แต่จะมีการแบ่งช่องของแต่ละข่าวสาร โดยแต่ละช่องนั้นหมายถึง หมวดหมู่ของข่าวนั้นๆ โดยจะนำข่าวที่เป็นข่าวสารล่าสุดของแต่ละหมวดหมู่มาแสดงไว้ที่หน้าแรก

ในการรับทําเว็บไซต์นี้นั้นเป็นการออกแบบการใช้งานของผู้ใช้งานให้สามารถเข้าอ่านข่าวสารให้ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ง่ายที่สุด

ในส่วนของการออกแบบอารมณ์ของเว็บไซต์ จะเน้นไปที่ความแวววาว ของสีทอง และมีส่วนผสมของแสดงแทรกอยู่บ้าง เพื่อต้องการให้สื่อถึงอัญมณีที่เป็นสีแดง

ด้านฟังก์ชั่นการใช้งานเว็บไซต์นี้จะรองรับการใช้งานจากทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเข้าเว็บไซต์จากเครื่องคอมฯ แทบเล็ต หรือมือถือก็ตามจะมีการแสดงผลของข้อความ และรูปภาพที่แตกต่างกัน โดยเมือเปิดจากมือถือจะมีข้อความที่ใหญ่ ทําให้เว็บไซต์อ่านง่าย ซึ่งการทําเว็บไซต์ลักษณะนี้เป็นการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้เทคนิค Web Responsive ในปัจจุบันการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคนีคนี้มีผู้ให้บริการรับทําเว็บไซต์ราคาถูก มากมายสามารถทําเว็บไซต์ให้รองรับกับทุกอุปกรณ์ได้แล้ว มีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเหมือนเมื่อ 3-4 ปีก่อนอยู่ที่หลักแสนบาทต่อเว็บไซต์

เว็บไซต์อ้างอิง
http://www.bigbang.co.th/Services-thaigemjewelry.or.th-657
http://www.thaigemjewelry.or.th

 

Additional Document

Share this Project !

More Portfolio

by Bigbang view more