ผลงานการรับทําเว็บไซต์ให้กับธุรกิจตกแต่งบ้าน

Concept Project

About Project

ทําเว็บธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

Project Detail

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โดยรับทําเว็บไซต์ให้รองรับกับความต้องการของประเทศนอร์เวย์ เนื่องจากเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าภายในประเทศนอย์เวย์ โดยมีคนไทยเป็นเจ้าของเว็บไซต์

ออกแบบจัดทําเว็บไซต์ให้เรียบง่ายที่สุด เข้าใจการใช้งานได้ง่าย ฟังก์ชั่นการใช้งานรองรับกับสกุลเงินของประเทศนอย์เวย์โดยเฉพาะ


จะเห็นได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย เป็นความพยายามของทีมงาน Websitebigbang.com ที่ออกแบบทําเว็บไซต์ให้มีหมวดหมู่ของสินค้า จึงทําให้เว็บไซต์มีความเป็นระเบียบ ออกแบบการใช้งานให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย และไม่รก ไม่เยอะ สะอาด สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

สำหรับฟังก์ชั่นการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสามารถแสดงรายการสินค้าได้อย่างเป็นระเบียบ ด้วยการนําระบบหมวดหมู่สินค้ามาใช้งาน และสามารถแสดงภาพสินค้าแต่ละรายการด้วยการ Zoom ขยายรูปภาพ

Share this Project !

More Portfolio

by Bigbang view more