รับทําเว็บไซต์ ให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

About Project

ทําเว็บไซต์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

Project Detail

เป็นผลงานการรับทําเว็บไซต์แบบหน้าเดียวยาวลงมา ถึงแม้จะมีเนนูด้านบนของเว็บไซต์ก็ตาม โดยหากกดที่เมนูเว็บไซต์แล้วไม่ได้เป็นการเปลี่ยนไปหน้าเว็บไซต์อื่นแต่อย่างใด เมื่อกดที่เมนูเว็บไซต์แล้วจะเลื่อนสไลด์ลงมายังต่ำแหน่งด้านล่างของแต่ละเนื้อหา

เว็บไซต์ที่ทําการออกแบบมานี้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับธุรกิจรับต่อเติมบ้าน เน้นไปที่การให้บริการต่อเติมบ้าน, รับเหมาต่อเติมครัวหลังบ้านเป็นหลัก ภายในเว็บไซต์จะมีส่วนของ Gallery แสดงผลงานการต่อเติมครัวของผู้รับเหมาแสดงให้เห็น เพื่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ ว่าสามารถทํางานให้เสร็จได้จริง จากผลงานที่ผ่านมา

ยังมีส่วนของรีวิวจากลูกค้า ซึ่งในส่วนนี้ทีมงาน WebsiteBigbang ต้องการรับออกแบบเว็บไซต์ให้เห็นว่ามีผู้ใช้บริการกับเว็บไซต์ sripechconstruction.com แล้วดีอย่างไร มีส่วนช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้สนใจได้ดีขึ้นไปอีก

เว็บไซต์ตัวอย่างนี้ เป็นการออกแบบเว็บไซต์ในลักษณะที่เป็นเทมเพลต เพื่อรองรับกับการใช้งานได้ในหลายธุรกิจ โดยสามาารถเปลี่ยนรูปภาพ ข้อความต่างๆ ก็จะเป็นเว็บไซต์ใหม่ได้ในทันที เป็นการออกแบบเทมเพลตเว็บไซต์ให้เป็นกลางๆ สามารถเข้าได้กับธุรกิจที่หลากหลาย อีกทั้งยังรองรับการใช้งานเว็บไซต์รองรับมือถือได้อย่างสมบูรณ์

จุดเด่นของเทมเพลตนี้จะอยู่ที่ เป็นเว็บไซต์หน้าเดียว เน้นการนําเสนอผลงานจึงเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการแสดงผลงาน เช่น งานออกแบบตกแต่งภายใน, ช่างภาพ หรือร้านอาหารที่แสดงเมนูอาหารต่างๆ เป็นต้น

เว็บไซต์อ้างอิง
http://www.sripechconstruction.com
https://www.websitebigbang.com

Additional Document

Share this Project !

More Portfolio

by Bigbang view more