รับทําเว็บไซต์ by WebsiteBigbang

Published / Produced Project | All | http://www.websitebigbang.com

About Project

รับทําเว็บไซต์ ที่เน้นด้านงานออกแบบให้ตรงกับภาพลักษณ์ของธุรกิจ

Project Detail

รับทําเว็บไซต์เป็นบริการที่ต้องคำนึงถึงทั้งด้านการออกแบบเว็บไซต์ ที่ต้องตรงกับภาพลักษณ์ของแต่ละบริษัท และฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตรงความต้องการ สำหรับการให้บริการรับทําเว็บไซต์ของ "WebsiteBigbang" ให้ความสำคัญอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน

1. งานออกแบบเว็บไซต์ โดยทุกเว็บไซต์ที่ทําออกแบบมา จะต้องมีเอกลักษณ์ที่สามารถสะท้อน ภาพลักษณ์ของบริษัทนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รูปภาพ, สีของเว็บไซต์ และที่สำคัญอารมณ์ของเว็บไซต์ ซึ่งในส่วนของอารมณ์เว็บไซต์นั้น ทุกเว็บไซต์ที่ WebsiteBigbang ทําออกมาจะต้องสามารถรับรู้ได้ ถึงอารมณ์ของเว็บไซต์นั้น เช่นเว็บไซต์โรงสีข้าว loetdamrongsiri.co.th เมื่อเปิดเว็บไซต์มา จะได้ถึงความรู้สึกของทุ่งนาที่กว้างใหญ่ เป็นอาณาเขตที่โรงสีข้าว รับซื้อข้าวจากชาวนาในพื้นที่โดยรอบโรงสี ซึ่งเป็นการแสดงออกของอารมณ์เว็บไซต์ โดยสื่อสารผ่านรูปภาพ

2. ฟังก์ชั่นการใช้งานของเว็บไซต์ ในตอนนี้ได้ผ่านรอยต่อของเทคโนโลยีไปเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งหมดแล้ว แต่ย้อนกลับไป 2-3 ปีก่อน เป็นช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ทําให้ในขณะนั้น ผู้ที่ทําเว็บไซต์จะได้เว็บไซต์ที่ยังไม่รองรับกับมือถือ ลักษณะคือ เมื่อเปิดจากมือถือแล้ว จะมองไม่เห็นตัวอักษรภายในเว็บไซต์ ต้องใช้นิ้วขยายหน้าเว็บไซต์เข้าไป เพื่อให้สามารถอ่านข้อความได้ และผู้ที่ทําเว็บไซต์เมื่อ 2-3 ปีก่อน ก็จะต้องรับทําเว็บไซต์ใหม่อีกครั้ง ถือเป็นการสิ้นเปลื่องงบประมาณ เพราะต้องเสียค่าทําเว็บไซต์ ถึง 2 รอบ เพื่อให้รองรับกับยุคสมัยของผู้ใช้งานที่เปลียนไป ฉะนั้นหากใครที่คิดอยากจะทําเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก ราคาเว็บไซต์ที่รองรับมือถือในปัจจุบันไม่แพงเหมือนเมือน 2-3 ปีก่อนแล้ว สามารถหาบริษัทรับทําเว็บไซต์ได้ในราคาไม่ถึงหมื่น คุณภาพดี ก็ยังพอหาได้

สำหรับผลงานการรับออกแบบเว็บไซต์ของ WebsiteBigbang สามารถเข้าชมผลงานได้ที่ https://www.bigbang.co.th/Web-Design เป็นผลงานจริง ที่ทําเว็บไซต์ให้กับลูกค้า

Styling Reference

Share this Project !

More Portfolio

by Bigbang view more