ออกแบบโลโก้สไตล์เรียบง่าย กับนักออกแบบโลโก้โดยตรง by LogoBigbang

Published / Produced Project | All | https://www.bigbang.co.th/Portfolio-Logo-246

About Project

ออกแบบโลโก้เป็นชื่อแบรนด์ หรือ ออกแบบโลโก้เป็นสัญลักษณ์ ดีกว่าดัน

Project Detail

ทีมงาน LogoBigbang นำเสนอผลงานการออกแบบโลโก้บางส่วน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสไตล์ในการออกแบบโลโก้ของ LogoBigbang ที่เน้นความเรียบง่าย สื่อถึงธุรกิจของเจ้าของโลโก้ และโลโก้ทุกชิ้นที่ทําการออกแบบจะมีความหมายแฝงไว้อยู่ในทุกๆ โลโก้ที่ทีมงานออกแบบให้

----------------------

อธิบายถึงขั้นตอนการเริ่มต้นการออกแบบโลโก้แต่ละธุรกิจนั้น จะเริ่มจากวัตถุประสงค์ของเจ้าของธุรกิจ เป็นสิ่งที่จะกำหนดแนวทางการออกแบบโลโก้ใหักับทีมงาน โดยเริ่มจากประเภทของโลโก้หลักๆ แล้วมีอยู่ 2 ประเภท คือ โลโก้เป็นชื่อแบรนด์ และโลโก้เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งโลโก้ทั้ง 2 แบบนี้จะแตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย หรือแผนการสร้างแบรนด์ ถือว่าเป็นตัวกำหนดทิศทางในการวางแผนการตลาด

1. โลโก้เป็นชื่อแบรนด์ จากโลโก้ตัวอย่างด้านล่างเป็นผลงานการออกแบบโลโก้ของทีมงาน LogoBigbang ที่เป็นโลโก้แบบสัญลักษณ์ และโลโก้ชื่อแบรนด์ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนดูได้จากภาพด้านล่าง ว่าการใช้โลโก้เป็นชื่อแบรนด์ MILABEL และ BUILD นั้นสามารถสร้างการบอกต่อ รับรู้เรียกชื่อแบรนด์ ได้ดีกว่าแบบสัญลักษณ์

โลโก้

2. โลโก้เป็นสัญลักษณ์ โลโก้ที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายนั้น จะมีความสวยงาม มีเอกลัษกณ์ และจดจำได้ทันที เหมาะสำหรับองค์กร หรือกิจการที่มีสินค้า และบริการหลายประเภท ที่แตกต่างกัน โดยจะนำเอาลักษณะเด่นขององค์กร ในด้านต่างๆ มาสื่อความหมายเป็นรูปภาพ แล้วไปใส่ไว้ในโลโก้

--------------------

โดยสรุปประเภทของโลโก้ จะมีลักษณะการใช้งานที่ต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับ แผนการตลาดของ เจ้าของแบรนด์นั้นๆ ว่ามีทิศทางอย่างไร ในมุมของนักออกแบบโลโก้แล้ว โลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ จะออกแบบยากกว่า เพราะต้องใส่ความหมายแฝง ลงไปในโลโก้ เพื่อให้สื่อถึงกิจการ หรือองค์กร เกี่ยวข้องกับเรื่องราวใด แต่สุดท้ายแล้ว ก็จะเป็นเจ้าของแบรนด์ จะเป็นผู้ตัดสินใจ ว่าชอบโลโก้รูปแบบไหน ให้เหมาะสม กับแผนการตลาดของเจ้าของแบรนด์เอง

ยังมีเทคนิคอื่นๆ อีกมากมายที่ทีมงาน LogoBigbang เลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ ที่ตรงกับความต้องการของการสร้างแบรนด์ สามารถเข้าดูเพิ่มเติม https://www.bigbang.co.th/Logo-Design จะบอกถึงเทคนิคการออกแบบโลโก้อื่นๆ เช่น สีพื้นหลังของโลโก้, ไฟล์โลโก้แต่ละชนิด กับการนำไปใช้งาน รวมถึงแพ็คเก็จออกแบบโลโก้ พร้อมโปรโมชั่น ทีมงาน LogoBigbang ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่าน

------------------------

โปรโมชั่นสำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการออกแบบโลโก้กับทีมงาน LogoBigbang เลือกรับของแถมจากภาพด้านล่างฟรี ออกแบบโลโก้กับเรา คุ้มค่าที่สุด

Styling Reference

Share this Project !

More Portfolio

by Bigbang view more