LogoBigbang กับผลงานออกแบบโลโก้สไตล์เรียบง่าย

Published / Produced Project | All | http://www.bigbang.co.th/Portfolio-Logo-246

About Project

ออกแบบโลโก้เน้นกลุ่มลูกค้าทั่วไป

Project Detail

ทีมงาน LogoBigbang นำเสนอผลงานการออกแบบโลโก้บางส่วน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสไตล์ในการออกแบบโลโก้ของ LogoBigbang ที่เน้นความเรียบง่าย สื่อถึงธุรกิจของเจ้าของโลโก้ และโลโก้ทุกชิ้นที่ทําการออกแบบจะมีความหมายแฝงไว้อยู่ในทุกๆ โลโก้
โลโก้

สามารถเข้าชมผลงานทั้งหมดได้ที่
http://www.bigbang.co.th/Portfolio-Logo-246

ออกแบบโลโก้
สนใจใช้บริการทีมงาน LogoBigbang รับออกแบบโลโก้ เข้าดูแพ็คเกจออกแบบโลโก้ได้ที่ http://www.bigbang.co.th/Logo-Design
ผลงานการออกแบบโลโก้จริงทุกชิ้นงาน

Styling Reference

Share this Project !

More Portfolio

by Bigbang view more