งาน Counter top หินสังเคราะห์

Published / Produced Project | https://www.believerproductions.com/project/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3/

About Project

ติดตั้งท็อปหินสังเคราะห์เกรด อะคริลิค100%

Project Detail

Kitchen top : L Shape

ท๊อปหินสังเคราะห์สีดำเกล็ดเงิน ติดตั้งพร้อมเจาะช่องใส่เตาและซิ้งค์ล้างจานให้เรียบร้อยค่ะ

ขอบคุณคุณเอ๋ ที่เลือกใช้บริการBeliever

Styling Reference

Share this Project !

More Portfolio

by believer production view more