ปรับเปลี่ยนท็อปหินสังเคราะห์ตู้ครัว

Published / Produced Project

About Project

ลูกค้าต้องการเปลี่ยนท็อปหินธรรมชาติให้เป็นท็อปหินสังเคราะห์ เพราะมันพุพัง เป็นคราบ

Project Detail

หินสังเคราะห์ธรรมชาติมักมีอายุการใช้งานที่น้อยหากดูแลไม่ถูกต้อง อาจะเกิดคราบและความสกปรกก่อนเวลาอันควรได้ ลูกค้าของเราจึฃติดต่อเข้ามาเพื่อให้เราช่วยเปลี่ยนท็อปหินจากหินธรรมชาติเป็นหินสังเคราะห์เกรดอะคิลิค 100% ของเรา

Styling Reference

Share this Project !

More Portfolio

by believer production view more