คอร์สเรียนระยะสั้น Advanced Retouching

About Project

คอร์สเรียนระยะสั้น Advanced Retouching

Project Detail

เรียนรู้วิธีการ Retouching ภาพที่มีความซับซ้อนซึ่งเกิดจากการนำภาพมากกว่า1 ภาพมาประกอบกันให้มีความสมจริงและสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ

สอนโดย - วีรยุทธิ์ คุณวิทยไพศาล

ปริญาตรี คณะ communication arts จาก Assumption University และ ปริญญาโท ทางด้าน Graphic Design จาก London College of Communication หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท มอนทาจ สตูดิโอ และอาจารย์ พิเศษ ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เริ่มต้นการทำงานในตำแหน่ง อาตไดเร็คเตอร์ ให้กับบริษัท SC Matchbox และรับผิดชอบงานสร้างสรรค์โฆษณา ให้กับ สินค้าในเครือ AIS หลังจากนั้นได้ย้ายมาร่วมงานกับโอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์


Share this Project !

More Portfolio

by BEAR Visual Specialist view more