ค่อยๆ / slowly weaving

About Project

งานทอผ้าเทคนิคจกด้วยกี่เฟรม

Project Detail

20151013083115_11048264_927847650610120_3043407610597716747_n.jpg

20151013083006_11903770_933373176724234_2344628665598853350_n.jpg

20151013083115_11863206_927433303984888_7434160895302867758_n.jpg

20151013083241_11215817_924149784313240_47897497820076935_n.jpg

20151013083119_11870747_933368306724721_4123679866148619617_n.png

Share this Project !

More Portfolio

by Awika view more