จินตนาการ / มองเห็น / ไม่เหมือนกัน : IMAGINATION / SEE / DIFFERENT

Published / Produced Project | Custom Made | https://www.facebook.com/PINNCreativeSpace

About Project

Free-motion embroidery : วาดภาพผ่านเส้นด้าย

Project Detail

‘จินตนาการ’ ไม่มีคำว่าเริ่มต้น และสิ้นสุด


ทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัว สามารถสร้างไอเดียและความสุขที่ได้มาจาก
การมองเห็น การได้ยิน การได้สัมผัสที่แตกต่างกันไป
ตามแนวคิดและจินตนาการของคนๆนั้น
ซึ่งรวมถึงตัวของตัวเราเองด้วย
ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งรอบตัวที่มีรูปทรงจากธรรมชาติ

ภาพที่เรามองกับสิ่งที่คนอื่นมอง อาจจะไม่เหมือนกัน แตกต่างกันไปเหมือนความคิดของคนนี่แหละ


หลงใหลในเส้นด้าย


" จากความชื่นชอบและสนใจในงานปัก "  ทั้งงานที่ปักด้วยมือและงานที่ปักด้วยจักร
มองว่ามันมีความประณีตและความอดทนพยายาม
ในการที่จะปักทีละเส้นด้ายลงไปเพื่อสร้างเป็นภาพ

Technique : Free-Motion Quilting
คือ การวาดรูปด้วยจักรเย็บผ้า โดยใช้ตีนผีเฉพาะในการทำงาน
ซึ่งเราจะเป็นผู้บังคับทิศทางและการเคลื่อนที่ในการสร้างลายปัก
ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในการทำ quilting ผ้า เพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ
แต่เราจะใช้มันเป็นดินสอ และผ้าก็แทนกระดาษ
ตอนนี้ก็มีผลงานปักต่างๆ
รวมถึงวิธีการทำงานของเราผ่านเพจ After door.

ซึ่งก็จะมีงานปัก และงานอื่นๆที่เราได้ทำการทดลอง และทำเป็นแนวทาง idea
ต่อยอดงานอื่นๆได้อีกอย่างเราก็มีสินค้าที่ออกแบบและสามารถ customised/สั่งทำพิเศษได้
แต่ก็ยังอยู่ในสไตล์ของเราเหมือนเดิมค่ะติดตามผลงานได้ที่เพจ : After door. /Gift said 
THANK YOU : ))

Styling Reference

Share this Project !