กิจกรรม “ภารกิจพิชิตปัญหาน้ำ (Dutch Water Bootcamp)

15 - 16 May 2019 | 09:00 - 14:00 | Orange Nest (Embassy of the Netherlands in Thailand) / TCDC | Workshop

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) และสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะจัดกิจกรรม ภารกิจพิชิตปัญหาน้ำ ซึ่งเป็น กิจกรรมส่วนหนึ่งของ ‘Dutch Sustainability Days (DSD)’  โดยมีธีมที่นำเสนอคือ “การจัดการข้อมูลด้านน้ำสำหรับศูนย์เฉพาะกิจ/ในภาวะวิกฤต” โดยอาจใช้ digital delta approach ผ่านโครงสร้างการทำงานแบบ Dutch Risk Reduction team.

โจทย์เริ่มจาก ที่ว่าเราจะสามารถนำข้อมูลด้านน้ำ ภูมิอากาศ ภูมิสารสนเทศ ที่เป็นสาธารณะ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ดี/เหมาะสมที่สุด ในการบริหารจัดการน้ำอย่างไร โดยกิจกรรมที่เหมือนสนามทดลองนี้ จะช่วยเป็นเวทีเปิดมุมมอง ว่าแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถร่วมคิดเสนอทางออก และมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง

Dutch Water Bootcamp’ is part of the series of activities during the ‘Dutch Sustainability Days (DSD)’, aiming to promote collaboration and innovation on water between Thailand and the Netherlands.  The Embassy of the Netherlands organize the event in cooperation with the Office of National Water Resources (ONWR) and the Creative Economy Agency (CEA)/TCDC.   

During these two days, the Dutch Water Bootcamp, will feature a unique event highlighting the importance of water for sustainability.  Thirties students and young professionals from across Thailand will explore the potential for Thailand-Netherlands cooperation and innovation and seek solutions for Thailand’s water challenges.  Key theme will be focusing on ‘digital delta approach for water management during crisis’.

 

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม / Registration

dutchwater.bootcamp@gmail.com

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ / For more information

https://www.dutchsustainabilitydays.com

 

Location

Orange Nest (Embassy of the Netherlands in Thailand) / TCDC
By Embassy of the Netherlands/ Office of the National Water Resources (ONWR)/ Creative Economy Agency (CEA)
Share this Project !