Design Incubation Program

01 December 2018 | 07:00 - 07:00 | TCDC กรุงเทพฯ | Workshop

404C3FCF-D8D2-45B2-B69E-DA920B55682F.jpg

Design Incubation Program
โครงการบ่มเพาะนักออกแบบหน้าใหม่ ผ่านการทำงานจริงกับผู้ประกอบการ

เวลา :  เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้ - 30 พ.ย. 18 ,วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค 18 (Open House)
สถานที่ : tcdc กรุงเทพฯ

จ้างงาน ดีลงาน บริหารงานออกแบบกันให้เป็น กับโครงการ “Design Incubation” โครงการบ่มเพาะนักออกแบบหน้าใหม่ ผ่านการทำงานจริงกับผู้ประกอบการ

โครงการ “Design Incubation” เป็นโครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบ และทักษะความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้านบริการออกแบบให้แก่นักออกแบบ ผ่านการฝึกอบรมในด้านการบริหารธุรกิจและการออกแบบ และการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริงร่วมกับหัวหน้านักออกแบบ (Design Director) เพื่อสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลนักออกแบบที่มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจด้านบริการออกแบบ ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากนี้ โครงการ “Design Incubation” ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ เกิดความเข้าใจและใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ โดยการใช้บริการจากภาคออกแบบ และลงทุนในด้านการออกแบบ เพื่อเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างคุณค่าในสินค้าและบริการของตน


โครงการนี้เหมาะกับใคร?

 • นักออกแบบที่ต้องการเรียนรู้การทำงานกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • นักออกแบบอิสระ หรือ นักออกแบบที่เป็นเจ้าของบริษัทขนาดเล็ก
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการงานออกแบบ แต่ไม่สามารถสื่อสารความต้องการให้กับนักออกแบบให้เข้าใจได้
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่อยากเรียนรู้การทำงานกับนักออกแบบอย่างถูกวิธีเพื่อการจ้างงานอื่นๆ ในอนาคต
 • ผู้ประกอบการ SMEs ต้องการงานออกแบบคุณภาพ และได้รับการควบคุมงานจากมืออาชีพ ในงบประมาณที่ไม่สูงจนเกินไป


รูปแบบโครงการ

 • เป็นการทำงานระหว่างนักออกแบบและผู้ว่าจ้าง โดยมีหัวหน้านักออกแบบ (Design Director) เป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่สื่อสารความต้องการของผู้ว่าจ้างให้นักออกแบบเข้าใจ ควบคุมคุณภาพของการออกแบบให้ตรงกับขอบเขตการออกแบบ (Design Brief) และให้คำปรึกษาในการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย
 • การประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนางานของทั้งสามฝ่ายจะเกิดที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามเงื่อนไขที่ระบุ โดยจะมีการติดตามผลงานระหว่างนายจ้างผ่านหัวหน้านักออกแบบ (Design Director) และนักออกแบบ ในระบบที่มีแอดมินคนกลางทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยบริหารจัดการเอกสารทางออนไลน์ให้กับคู่สัญญาของโปรเจ็กต์
 • ผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับนักออกแบบและหัวหน้านักออกแบบ


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

นักออกแบบ

 • นักออกแบบหรือผู้ที่มีพื้นฐานด้านการออกแบบที่มีประสบการณ์ในการทำงานประมาณ 0-3 ปี

ผู้ประกอบการ

 • ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)


ขอบเขตของงานออกแบบในโครงการนี้

โครงการ Design Incubation เปิดรับการให้บริการด้านการออกแบบ โดยมีหัวหน้านักออกแบบเป็นผู้ควบคุมงานและให้คำปรึกษาในหมวดงานดังต่อไปนี้

 • Brand Design
 • Graphic Design
 • Packaging Design
 • Product Design


ทีมหัวหน้านักออกแบบ

TCDC ได้รับความร่วมมือจากสมาคมวิชาชีพด้านการออกแบบ 3 สมาคม ในการส่งหัวหน้านักออกแบบ (Design Director) มาทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษานักออกแบบและผู้ประกอบการระหว่างการจ้างงาน และเป็นผู้ควบคุมการทำงานของนักออกแบบตลอดระยะเวลาการจ้างงานจนถึงส่งมอบงาน
1) สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย
2) สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3) สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย


สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย


สมชนะ กังวารจิตต์ 
ผู้ก่อตั้งและครีเอทีฟไดเรกเตอร์แห่ง Prompt Design 

Prompt Design คือ ดีไซน์สตูดิโอที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ Visual Identity วางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และออกแบบอัตลักษณ์องค์กรด้วย  จุดเริ่มต้นในสายงานออกแบบของสมชนะเกิดจากความหลงใหลส่วนตัว โดยเขาสนใจเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นพิเศษ  เขาได้รับรางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์ของโลกมาแล้วร่วม 40 รางวัล  ล่าสุดเขาได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินในเวทีการออกแบบโลกเช่น Pentawards, Core77, Topawards Asia, A’Design Awards, Marking Awards, ASPAC นับเป็นชาวไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับเกียรตินี้ ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย (ThaiPDA)


นนท์ปกรณ์ เธียไพรัตน์
Executive Creative Director บริษัท Prompt Partners

อดีตบัณฑิตด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่หลงไหลในการออกแบบ  ปัจจุบันคุณนนท์ปกรณ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และ Executive Creative Director บริษัท Prompt Partners บริษัทในเครือ Prompt Design ที่เชี่ยวชาญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ และยังเป็นวิทยากรรับเชิญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรภาครัฐอีกหลายแห่งบุญฤทธิ์ อรัญกูล
ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท Ihapstudio

ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท Ihapstudio ทำงานอยู่ในวงการออกแบบมานานกว่า 10 ปี  ประสบการณ์ ออกแบบ Branding และ Packaging ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมไปทั้ง Startup จนถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว มีงานแสดงบนเว็บไซต์แสดงงานออกแบบของต่างประเทศ เช่น Packaging Of The World, Favorite Design, รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการออกแบบอีกด้วย


สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

พงศธร ละเอียดอ่อน
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารของ FiF DESIGN studio

ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั่วโมงบินสูงแห่ง FiF DESIGN Studio มีผลงานมากมายทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการแบรนด์ รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ พงศธรให้นิยามการทำงานของตัวเองว่า “คือการออกแบบให้ใช้ดีและขายได้” ซึ่งต้องอาศัยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และเครื่องมือที่หลากหลายเข้าหากัน ทั้งในเรื่อง Human-centered design, User research, Market & Trend analysis ไปจนถึงเรื่อง Brand & Product insight ล่าสุดพงศธรได้ร่วมก่อตั้งบริษัท ANGL Bike เพื่อผลิต “จักรยานสำหรับคนเมือง” จนได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน


สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย

อรรฆพงศ์ ผลประเสริฐ
ผู้ก่อตั้งบริษัท ฟิล ทู จำกัด
นักออกแบบผู้ตัดสินใจที่จะลาออกจากงานประจำเพื่อมาเปิดบริษัทออกแบบของตัวเองเมื่อ 10 ปีก่อน โดยมีความตั้งใจที่จะออกแบบบริษัทนี้ให้เป็นมากกว่าที่ทำงานเพื่อแสวงหาเพียงผลกำไร แต่หวังจะสร้างให้เป็นสถานที่ที่พร้อมที่จะผลิตและให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่มีความหลงไหลในงานออกแบบและงานสร้างสรรค์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตควบคู่กันไป คุณอรรฆพงศ์สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายแขนง ทั้งงานออกแบบ การสร้างแบรนด์ งานถ่ายทำ งานเว็บไซต์ งานด้านการสอน งานที่ปรึกษาภาคเอกชนและรัฐบาล รวมไปถึงงานเพื่อการกุศล จนได้รับการยอมรับจากหลากหลายวงการ เช่น AIS, Pizza Hut, สถาบันอาหารและยา (อย.) เป็นต้น

ปริวัฒน์ อนันตชินะ และวุฒิภัทร สมจิตต์
ผู้ร่วมก่อตั้ง THE UNI_FORM Design Studio
THE UNI_FORM Design Studio คือสตูดิโอออกแบบกราฟิกที่เกิดจากการรวมตัวกันของสองนักออกแบบได้แก่ ปริวัฒน์ อนันตชินะ และวุฒิภัทร สมจิตต์ ที่นอกจากจะรับทำงานออกแบบแล้ว ยังทำโปรเจ็กต์ศิลปะควบคู่ไปด้วย ที่ผ่านมามีผลงานออกแบบให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น Google, Agoda, King Power, และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนั้นยังได้ร่วมงานออกแบบให้กับศิลปิน ค่ายเพลง Selective Records ในกรุงโตเกียว, SpicyDisc, BNK48 ในเมืองไทย รวมถึงการได้รับเชิญไปแสดงผลงานศิลปะหลากหลายนิทรรศการ ปัจจุบันยังเป็นวิทยากรและจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบอีกด้วยกันต์วี หริจันทร์วงศ์
Design Director, ผู้ร่วมก่อตั้ง Wide and Narrow
บริษัทออกแบบ และที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ รวมถึงการออกแบบ interior และการสร้างธุรกิจอย่างครบวงจร มีผลงานออกแบบอัตลักษณ์ให้หลากหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจแฟชั่น ร้านอาหาร และโรงแรม นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


กนกนุช ศิลปวิศวกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง / Partner / Design Director of Practical Design Studio

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Practical Design Studio คุณกนกนุชมีส่วนสำคัญในการริเริ่มและสร้างสรรค์ทั้งผลงานและกิจกรรมทั้งหลายของสตูดิโอมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรหลายแห่ง รวมถึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงผลงานในฐานะศิลปิน นักออกแบบ กรรมการ และภัณฑรักษ์ทั้งในและต่างประเทศจนได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี ในหมวด Emerging Graphic Design ในปี 2015

การรับสมัครและเข้าร่วมโครงการ

 1. นักออกแบบและผู้ประกอบการทุกท่านจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Design Brief Talk & Open House (ดูรายละเอียด) ก่อน โดยกรอกใบสมัครได้ที่ 

  คลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

 2. เมื่อผู้สมัครได้ คลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่จาก TCDC ติดต่อกลับทางอีเมลเพื่อยืนยันผลการสมัคร
 3. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม Design Brief Talk & Open House ทางทีมงาน ร่วมกับ ทีมหัวหน้านักออกแบบ (Design Director) จาก 3 สมาคมการออกแบบจะคัดเลือกนักออกแบบและผู้ประกอบการที่เหมาะสมกับการจ้างงานในสาขานั้นๆ เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Design Brief Workshop ต่อไป

หมายเหตุ: เปิดรับสมัครนักออกแบบและผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม Design Brief Talk & Open House ระหว่างวันที่ 7-30 พฤศจิกายน 2561


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Design Incubation

การได้รับคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Design Incubation จะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านในฐานะนักออกแบบ/ผู้ประกอบการ...

 1. ได้เข้าร่วมกิจกรรม Design Brief Talk & Open House นี้
 2. ได้ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Design Brief Talk เสร็จสิ้นแล้ว
 3. ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากทีมงานและหัวหน้านักออกแบบ โดยทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ: เปิดรับสมัครนักออกแบบและผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม Design Brief Talk & Open House ระหว่างวันที่ 7-30 พฤศจิกายน 2561


ขั้นตอนการสมัครสำหรับนักออกแบบ

 1. สร้าง Portfolio จากเว็บไซต์ tcdcconnect.com
 2. คลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Design Brief Talk & Open House และกรอกใบสมัครเข้าร่วมเข้าโครงการ Design Incubation
 3. Copy URL ที่ทำจาก tcdcconnect.com หน้าที่แสดง Portfolio มาวางไว้ในลิงก์ใบสมัคร (Google Form) ในข้อ 2
 4. เข้าร่วมกิจกรรม Design Brief Talk & Open House 
 5. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนการสมัครสำหรับผู้ประกอบการ

 1. คลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Design Brief Talk & Open House และกรอกใบสมัครเข้าร่วมเข้าโครงการ Design Incubation
 2. เข้าร่วมกิจกรรม Design Brief Talk & Open House 
 3. ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ: ผู้ประกอบการอาจจะต้องรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมในกรณีที่ยังไม่มี Design Brief ที่มีขอบเขตชัดเจน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ Creative Business Service, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ เวลา 10.30 - 17.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 118 หรืออีเมล cbd@tcdc.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม :
02-105-7400 ต่อ 118
cbd@tcdc.or.th
https://www.tcdcconnect.com
https://www.facebook.com/tcdcdesignincubation/

Location

TCDC กรุงเทพฯ

Contact info

By tcdc
Share this Project !