Social Innovation Workshop “การออกแบบเมืองประสานความร่วมมือ (Design for Collaborative Cities)“

07 - 08 November 2018 | 07:00 - 07:00 | ห้อง ออดิทอเรียม (Auditorium)ชั้น M อาคารส่วนหน้า TCDC กรุงเทพฯ | Workshop

Social Innovation Workshop
การออกแบบเมืองประสานความร่วมมือ (Design For Collaborative Cities)
โดย ดร.เอซิโอ มานซินี่ (Dr.Ezio Manzini)


TCDC ร่วมกับ อีนี่เครือข่ายนวัตกรรมสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และมูลนิธิสยามกัมมาจล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเวิร์กช็อป "การออกแบบเมืองประสานความร่วมมือ (Design For Collaborative Cities)"

การออกแบบเมืองประสานความร่วมมือ แนวคิดเพื่อสังคม ปรับปรุง และการปรับทิศทางนวัตกรรมสังคมมืองที่กำลังดำเนินการอยู่

เมืองอาจมองและอธิบายได้จากหลายแง่มุม ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือจากมุมมองที่สูงที่มองลงมาและจากภายนอก เมืองที่เราเห็นจากมุมนนี้โดยทั่วไปแล้วเป็นเมืองในสสายตาของนักวางผังเมือง แต่เมืองยังมองได้จากภายในด้วย

ภาพของเมืองในมุมนี้เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่อาศัยในเมืองนั้น คือเมืองของผู้คนและชุมชน เมืองที่ไม่เพียงพอประกอบด้วยสถานที่ ถนน จัตุรัส หากรวมทั้งสินค้า บริการ และการติดต่อสื่อสาร เมืองแห่งผู้คนและชุมชนนี่เองที่ควรเป็นเมืองแห่งการออกแบบ


เนื้อหาและกำหนดการเวิร์กช็อป

วันที่แรก: วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน (บริเวณ Front Lobby)
09.00 - 9.30 น. พิธีเปิดงาน

9.30 น. เริ่มกิจกรรม
- การบรรยาย 1 : เมืองประสานความร่วมมือและนวัตกรรมสังคม
- นำเสนอโครงการที่คัดเลือกมา

10.25 - 10.40 น. พักเบรค

- กิจกรรมที่ 1 : แลกเปลี่ยนความเห็นของโครงการที่ได้ฟัง

12.30 - 13.30 น. พักกลางวัน

- นำเสนอ : แต่ละกลุ่มนำเสนอและข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงโครงการ
- กิจกรรมกลุ่ม : ปรับปรุงผลการวิเคราะห์ของกลุ่มและร่างผลของกิจกรรม
- การบรรยาย 2 : เมืองประสานความร่วมมือและนวัตกรรมสังคม

17.00 น.จบกิจกรรมวันแรก

วันที่สอง: วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน (บริเวณ Front Lobby)

9.00 - 12.30 น.
- กิจกรรมที่ 2 : แนะนำกิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมกลุ่ม : ใช้องค์ประกอบและแนวทางการปฎิบัติเพื่อการสร้างเมือง

12.30 - 13.30 น. พักกลางวัน

13.30 - 16.30 น.
- แต่ละกลุ่มนำเสนอผลของกิจกรรมที่ 2
- แต่ละกลุ่มนำเสนอแนวคิดในการปรับปรุงโครงการและข้อเสนอที่เป็นไปได้เพื่อสนับสนุนภาพจำลองของเมืองแห่งการประสานความร่วมมือ

16.30 -17.00 น. พิธีปิดงาน


วิธีการสมัคร
: กรอกรายละเอียดตามลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYl8s-xt5RxtL7G2q4ydELQpv9mpB6Os2pcZHh6Y35MxbeOA/viewform

ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือก ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ทางเจ้าหน้าที่จาก อินี่ เครื่อข่ายนวัตกรรมสากล

หมายเหตุ :
1. การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะสมบูรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่จาก อินี่ เครื่อข่ายนวัตกรรมสากล ติดต่อกลับและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ผู้เข้าร่วมต้องนำ Laptop มาด้วยทุกครั้ง และสามารถเข้ากิจกรรมได้ทั้ง 2 วัน

การจอดรถ
- รถยนต์ส่วนตัว จอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท
- รถจักรยานจอดได้ที่ด้านข้างอาคารไปรษณีย์กลาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

TCDC โทร 02-105-7441 ต่อ หรือ 112, 165 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.30 น. (ตามเวลาทำการ) หรือ อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล 02-589-9771 และ 094-964-1784 E-mail: ini.creativespace@gmail.com

Location

ห้อง ออดิทอเรียม (Auditorium)ชั้น M อาคารส่วนหน้า TCDC กรุงเทพฯ
Share this Project !