นิทรรศการศูนย์นวัตกรรมวัสดุอีสาน (Isan Material Center)

07 - 30 September 2018 | 07:00 - 07:00 | โถงกลางอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Exhibition
41094422_10156585037579054_3848383232286392320_n.jpg

นิทรรศการศูนย์นวัตกรรมวัสดุอีสาน (Isan Material Center)

7- 30 กันยายน 2561 / 9.00 – 16.00 น.

โถงกลางอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เข้าชมฟรี

“ผลงานการออกแบบร่วมสมัยของนักออกแบบไทย จากผสมผสานภูมิปัญญาและทักษะความชำนาญท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

นิทรรศการศูนย์นวัตกรรมวัสดุอีสาน (Isan Material Center) จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพวัสดุท้องถิ่นของภาคอีสาน ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองและองค์ความรู้ของนักออกแบบไทย ซึ่งผสมผสานภูมิปัญญาและทักษะความชำนาญท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างเป็นผลงานการออกแบบร่วมสมัย 10 ชิ้น ซึ่งถ่ายทอดแรงบันดาลใจ พร้อมนำสู่โอกาสและความหวังในการพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจจากสินทรัพย์วัสดุอีสานท้องถิ่นที่มีอยู่รอบตัว

ในระยะเวลากว่า 8 เดือน นักออกแบบไทยจำนวน 5 ทีม ได้แก่ พีรดนย์ ก้อนทอง (นักออกแบบสิ่งทอ), วชิร ทองหล่อ (นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์) ชิษณุ นูพิมพ์ (นักออกแบบผลิตภัณฑ์) จารุพัชร อาชวะสมิต (นักออกแบบวัสดุที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ) และ o-d-a ซึ่งประกอบด้วย จุฑามาศ บูรณเจตน์ และปิติ อัมระรงค์ (นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์แถวหน้าของไทย) ได้ใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งภูมิลำเนา และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน โดยใช้เวลาในการลงพื้นที่สำรวจและเรียนรู้เทคนิคกระบวนการผลิต เพื่อทำความเข้าใจถึงรากเหง้าของวัสดุอีสาน นำมาผสมผสานองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาและปรับแก้ครั้งแล้วครั้งเล่า กว่าจะเป็นผลงานที่อยากจะสื่อถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ของวัสดุอีสาน ในมุมมองที่แตกต่างจากการใช้งานเดิมที่มีอยู่

นิทรรศการศูนย์นวัตกรรมวัสดุอีสานประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้

  1. Isan Material Database ฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมวัสดุอีสานกว่า 100 ชนิด จาก 20 จังหวัดทั่วภาคอีสาน มาไว้ในที่เดียว เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและค้นหาข้อมูล
  2. Isan Material Mapping แผนที่แสดงแหล่งผลิตวัสดุท้องถิ่นอีสาน ซึ่งแบ่งหมวดหมู่ตามประเภทของวัสดุ เช่น หมวดเยื่อกระดาษอัด หมึกและเทคนิคการพิมพ์ หมวดซีเมนต์ หมวดโลหะ หมวดพลาสติก หมวดแก้ว และหมวดเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น
  3. Isan Material Showcase ผลงานการพัฒนาวัสดุสู่ผลิตภัณฑ์จำนวน 10 ชิ้นจาก 5 นักออกแบบ ซึ่งจัดแสดงในพื้นที่ขนาด 60 ตารางเมตร ที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสและความหวังในการพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ

หมายเหตุ

จอดรถได้ที่

  1. ลานจอดรถหน้าอาคารเรียนภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฟรี)
  2. อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) ในอัตราค่าจอดรถ 2 ชั่วโมงแรก 5 บาท และชั่วโมงต่อๆ ไป ในอัตราชั่วโมงละ10 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 093-527-6554 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 – 17.30 น.

Location

โถงกลางอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
By TCDC
Share this Project !