เสวนา “Innovative Material Design for Home Furnishing Business”

14 July 2018 | 07:00 - 07:00 | tcdc กรุงเทพ


การเสวนา “Innovative Material Design for Home Furnishing Business

เวลา : วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 | 13.00 - 16.00 น.
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น M, TCDC กรุงเทพฯ
ร่วมเรียนรู้ พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่จาก 4 นักสร้างสรรค์ไทยที่กำลังมาแรง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารให้ผู้ฟังเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรรมของวัสดุเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และส่งต่อแรงบันดาลใจในการเริ่มธุรกิจ

การเสวนาครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดการออกแบบที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้ใช้ การเลือกใช้และพัฒนาวัสดุ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างนักสร้างสรรค์กับบริษัทผู้ผลิต และการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองไลฟสไตล์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หัวข้อการเสวนา
     1. วัสดุกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
     2. กระบวนการผลิต/การเลือกใช้และพัฒนาวัสดุ
     3. การสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ
     1. ผู้ประกอบการ
     2. นักออกแบบ
     3. บุคคลทั่วไป

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับสมัครจำนวน 100 คน

กำหนดการ
13.00 - 13.30     ลงทะเบียน
13.30 - 15.00     การเสวนา “Innovative Material Design for Home Furnishing Business”
โดย - คุณชิดชนก กองสุวรรณ ผู้ก่อตั้งบริษัท นิล ณ กาญจน์                     
      - คุณจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยเทคโนกลาส 
        (BSG GLASS)
      - คุณนวัต ศักดิ์ศิริศิลป์ ผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์แบรนด์ Moreover
      - คุณกรวุฒิ กาญจนาบุญมาเลิศ แบรนด์เมเนเจอร์และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์          Moreover
15.00 - 15.20       Q & A
15.20 - 16.00       Networking session พร้อมรับประทานอาหารว่าง

*หมายเหตุ 
สามารถจอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท

วิทยากรคุณชิดชนก กองสุวรรณ
ผู้ก่อตั้ง บริษัท นิล ณ กาญจน์
นิลเม็ดเล็กหรือเศษนิลที่ถูกทิ้งหลังจากการเจียระไน มีปริมาณมาก บริษัท นิล ณ กาญจน์จึงคิดหาวิธีนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำไปวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคพิเศษในการนำเศษนิลมาบดให้ได้ความละเอียดจากนิลผลึกไปเป็นนิลเกล็ด และสุดท้ายจะได้นิลฝุ่น หลังจากนั้นขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ตามแบบที่ต้องการคุณจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยเทคโนกลาส (BSG GLASS)
BSG GLASS ดำเนินกิจการด้านการออกแบบและแปรรูปกระจก เพื่อใช้สำหรับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคร โดยได้พัฒนาวัสดุจากส่วนผสมที่ได้เศษกระจกที่เหลือในโรงงาน ออกมาเป็นวัสดุใหม่เพื่อใช้ ในการตกแต่งและนำไปใช้งานในรูปแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง นอกจากนั้นยังพัฒนาต่อยอดจากวัสดุที่ทางโรงงานกำลังพัฒนาอยู่อย่าง FOAM GLASS ที่เกิดจากกระบวนการอบผงกระจกให้เป็นวัสดุที่มีรูพรุน ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับและกระจายกลิ่นหอมให้กับพื้นที่ได้ดี เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นอีกด้วย
คุณนวัต ศักดิ์ศิริศิลป์ และ คุณกรวุฒิ กาญจนาบุญมาเลิศ
ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Moreover
นักออกแบบผลิตภัณฑ์และครีเอทีฟที่นำความคิดสร้างสรรค์มารวมกัน แปลงเหล็กที่ดูแข็งกระด้าง ให้อ่อนช้อย มีไอเดีย กลายเป็นของแต่งบ้านที่เสริมสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ที่สนุก ฉลาด และมีสุนทรียะ การรับรู้ของคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการนำเหล็กแผ่นไปพับเพื่อผลิตงานชิ้นใหญ่หรือของที่ไม่มีความซับซ้อน เท่านั้น ทำให้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กแผ่นนั้นมีจำกัด แต่ Moreover ได้เปลี่ยนวิธีคิดในเชิงการใช้วัสดุ โดยเชื่อว่าเหล็กแผ่นก็สามารถนำมาพับขึ้นรูปให้มีความซับซ้อนและสวยงามได้  เราจึงได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับช่างฝีมือคิดค้นเทคนิคในการผลิตใหม่ๆ ผสมผสานกับ DNA การออกแบบของแบรนด์ที่เน้น Creative Function ผลลัพธ์ที่ได้จึงกลายเป็นของแต่งบ้าน ที่เกิดฟังก์ชั่นใหม่ ภายใต้แนวคิด Creative is More

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
02-105-7400 ต่อ 254 หรือ 241 เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

Location

tcdc กรุงเทพ

Contact info

By Material and Design Innovation Center
Share this Project !