SMEs Springboard: Success through Creative Economy

30 June - 01 July 2018 | 07:00 - 07:00 | ห้องไทยจิตรลดา 2 โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park
 


อยากให้ธุรกิจพุ่งทะยาน แต่ยังขาดความคิดสร้างสรรค์
…จะรอดเหรอ?

CCI เชิญร่วมพลิกแพลงความคิดเพื่อสร้างธุรกิจสร้างสรรค์ไปกับ

SMEs Springboard: Success through Creative Economy

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry - CCI) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสัมมนาฟรี SMEs Springboard: Success through Creative Economy” เพื่อตอกย้ำแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของนักบริหารธุรกิจผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างสินค้าและบริการบริหารต้นทุน พร้อมสร้างกำไรและใส่คุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องไทยจิตรลดา 2 โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park ในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้ สนใจเข้าร่วมงาน ฟรี! ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/VyoTGIL5GULst1yB2

จากยุคแห่งการสร้างผลิตภัณฑ์ สู่การสร้างแบรนด์ จนมาถึงการสร้างธุรกิจด้วย “ความคิดสร้างสรรค์” ที่ถือเป็นหัวใจหลักแห่งความสำเร็จในการต่อยอดธุรกิจปัจจุบันนี้ การพัฒนา “ความคิดสร้างสรรค์” มิใช่เพียงเพื่อสร้างเครื่องมือ “สนับสนุน” ทางธุรกิจอีกต่อไป หากแต่เป็น “ส่วนสำคัญ” ที่มีผลกระทบต่อการสร้างฐานวิธีคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และต่อยอดธุรกิจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการที่สามารถพัฒนาสินค้าและบริการผสานภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ให้ฉายเอกลักษณ์สู่สากลได้

การสัมมนานี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจภาพรวมของคำว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” พร้อมเห็นรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการค้าของไทยพุ่งทะยานไปในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้ทำความเข้าใจประเด็นต่างๆ ดังนี้

   • ภาพรวม Creative Economy ภายใต้หัวข้อ “เอกซเรย์หัวใจเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

   • ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และสิทธิของงานความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสทรัพย์สินทางปัญญา…รู้ก่อนรุก Creative Market”

   • การสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “เติมเต็มช่องว่างธุรกิจนวัตกรรม…เสกฝันเป็นเงิน”

   • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการสร้างแบรนด์ ภายใต้หัวข้อ “พลิกแพลงความคิดเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์”

   • รวมเกร็ดการค้าและส่งออก ภายใต้หัวข้อ “ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อย่างไรให้ได้ใจชาวโลก”

   • แง่งามการทำกิจการเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อ “ปลูกหัวใจ SE (Social Enterprise) ขับเคลื่อน Creative Economy อย่างยั่งยืน”

   • ปิดท้ายด้วย ปาฐกถาพิเศษโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับ “ทิศทางและนโยบายของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์”

ใครควรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้?
 1. ธุรกิจ SMEs ที่ต้องการทำความเข้าใจและสร้างคุณค่าทางธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์
 2. ธุรกิจ Start Up ที่ต้องการแนวคิดและแนวทางในการดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์
 3. องค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงหรือระดับกลาง ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาองค์กร
 4. นักออกแบบสร้างสรรค์ บริษัทออกแบบ และบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่ต้องการเรียนรู้และประยุกต์องค์ความรู้ด้านธุรกิจสร้างสรรค์มาใช้กับธุรกิจของตน
 5. บุคลากรหรือองค์กรภาครัฐที่จะเป็นแกนนำในการทำให้เกิด Thailand 4.0


กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
08.30 – 09.00 น   ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.  กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ
09.30 – 10.00 น.  บรรยายหัวข้อ “เอกซเรย์หัวใจเศรษฐกิจสร้างสรรค์”โดย คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
10.00 – 11.00 น.  บรรยายหัวข้อ “ถอดรหัสทรัพย์สินทางปัญญา…รู้ก่อนรุก Creative Market” โดย คุณณัฐพล อร่ามเมือง จาก ZICO LAW (Thailand) Limited
11.00 – 12.00 น.  บรรยายหัวข้อ “เติมเต็มช่องว่างธุรกิจนวัตกรรม…เสกฝันเป็นเงิน” โดย คุณเปรมนภา โชติญาณพิทักษ์ โครงการ MIND Credit สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
12.00 – 13.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น.   การเสวนาหัวข้อ “พลิกแพลงความคิดเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์” ผู้ร่วมเสวนา คุณธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์ CEO Ragazze , คุณปฏิพัทธ์ ชัยภักดี CEO Dry Clean Only, ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor , ผู้ดำเนินรายการ คุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์
15.30–16.30 น.     Networking Session


วันอาทิตย์ที่
1 กรกฎาคม 2561
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.    Networking Session
09.30 – 10.30 น.    บรรยายหัวข้อ “Pitching Expert” โดย ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์ รองผู้จัดการกองทุน TED Fund
10.30 – 11.30 น.    บรรยายหัวข้อ “Social Giver Online Platform” โดย คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย CEO Social Giver
11.30 – 12.30 น     รับประทานอาหารกลางวัน

Highlight
12.30 – 13.30 น.  บรรยายหัวข้อ “ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อย่างไรให้ได้ใจชาวโลก” โดย นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
13.30 – 14.30 น.  บรรยายหัวข้อ “ปลูกหัวใจ SE (Social Enterprise) ขับเคลื่อน Creative Economy อย่างยั่งยืน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14.30 – 15.30 น.  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและนโยบายของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์โดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
15.30 น.  แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน


"Creative People • Innovative Value - คนสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า

************************************************

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry – CCI) โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างรายได้หลักให้ประเทศไทย ประกอบด้วย อัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น และ ของตกแต่งบ้าน โดยวิทยาลัยฯ เน้นการพัฒนาคนที่มีการผสมผสานศาสตร์ด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และความเป็นผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเป็นแหล่งในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น และของตกแต่งบ้าน ที่มีทักษะกระบวนความคิดเพื่อการสร้างคุณค่านวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้แข่งขันก้าวสู่ผู้นาระดับสากลในอนาคต
 
 
 

Location

ห้องไทยจิตรลดา 2 โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park

Contact info

Additional Document

By วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry - CCI) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Other Tags
SMEs CreativeEconomy
Share this Project !