เปลี่ยนแล้วรวย: ฟังแล้วรวย ตอน “การบริการ Omotenashi แบบญี่ปุ่น” โดยคุณวีราภรณ์ วัดขนาด

07 July 2018 | 07:00 - 07:00 | TCDC กรุงเทพฯ
333.jpg

เปลี่ยนแล้วรวย: ฟังแล้วรวย ตอน “การบริการ Omotenashi แบบญี่ปุ่น” โดยคุณวีราภรณ์ วัดขนาด


เวลา : 7 กรกฎาคม 2561 / 14.00 - 17.00 น.

สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น M, TCDC กรุงเทพฯ

รับฟังและเรียนรู้คุณค่า ปรัชญา ความคิด ตลอดจนเคล็ดลับเรื่องการบริการ Omotenashi แบบญี่ปุ่น โดยคุณวีราภรณ์ วัดขนาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจบริการในรูปแบบของญี่ปุ่น

หัวข้อการเสวนา

    Omotenashi คืออะไร?
        ความแตกต่างระหว่าง “Manner”, “Service”, “Hospitality” และ “Omotenashi”
    กรณีศึกษาและตัวอย่างของ Omotenashi ในประเทศญี่ปุ่น
        จาก “การบริการแบบ Omotenashi” สู่ “การบริหารแบบ Omotenashi”
        เวิร์กช็อป 1: ตรวจสอบการบริหารงานในองค์กรของท่านตามตัวชี้วัดของญี่ปุ่น
    การออกแบบขั้นตอนงานบริการแบบ Omotenashi
        4 ขั้นตอนของการออกแบบงานบริการ (Service Design) แบบ Omotenashi
        เวิร์กช็อป 2: ออกแบบขั้นตอนงานบริการของท่านแบบ Omotenashi


สำรองที่นั่งได้ที่ : https://www.zipeventapp.com/e/ChangeSMEsTalk2
รับสมัคร 150 คน

ประวัติวิทยากร

รูป.jpg
คุณวีราภรณ์ วัดขนาด

คุณวีราภรณ์จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา Information Systems Engineering จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.Japanese2Thai.com ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยบนช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีผู้เรียนเป็นชาวญี่ปุ่นจำนวนมากกว่า 4,000 คน นอกไปจากนี้คุณวีราภรณ์ยังเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นให้กับหน่วยงานต่างๆ ของญี่ปุ่นอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30 - 21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 213, 214

Location

TCDC กรุงเทพฯ

Contact info

By ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
Share this Project !