เปลี่ยนแล้วรวย: ฟังแล้วรวย ตอน “การทำธุรกิจแบบญี่ปุ่น.... บทเรียนจากธุรกิจที่อายุเกิน 100 ปี” โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura)

01 July 2018 | 07:00 - 07:00 | TCDC กรุงเทพฯ
111.jpg

เปลี่ยนแล้วรวย: ฟังแล้วรวย ตอน “การทำธุรกิจแบบญี่ปุ่น.... บทเรียนจากธุรกิจที่อายุเกิน 100 ปี” โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura)


เวลา : 1 กรกฎาคม 2561 / 14.00 - 17.00 น.

สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น M, TCDC กรุงเทพฯ

พบกับหลักคิดและแนวทางการประกอบธุรกิจสร้างสรรค์อย่างญี่ปุ่น รับฟังและเรียนรู้คุณค่า ปรัชญา ความคิด ตลอดจนเคล็ดลับในการทำธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่น โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่น ซึ่งหลงใหลในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนในแบบของคนญี่ปุ่น

หัวข้อการเสวนา

    ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบริษัทอายุเกิน 100 ปีมากที่สุดในโลก
    ทำอย่างไรจึงจะประกอบธุรกิจให้เป็นที่รักของลูกค้าอย่างยาวนาน?
    เพราะเหตุใดบริษัทจึงต้องอยู่เป็น 100 ปี?

สำรองที่นั่งได้ที่ : https://www.zipeventapp.com/e/ChangeSMEsTalk1

รับสมัคร 150 คน

ประวัติวิทยากร

ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura)   

 consult 9.jpg

 ดร.กฤตินีเป็นอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นเจ้าของเพจ "Marumura" ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 7 หมื่นคน ดร.กฤตินีมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดอย่างยั่งยืน การตลาดสไตล์ญี่ปุ่น และการพัฒนาสินค้าจาก Insight ของผู้บริโภค และยังมีผลงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจและแรงบันดาลใจของคนญี่ปุ่นกว่า 6 เล่ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30 - 21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 213, 214

Location

TCDC กรุงเทพฯ

Contact info

By ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
Share this Project !