สัมมนา หนีห่าว...ตะลุยยุทธจักรการค้าอัญมณีและเครื่องประดับแดนมังกร

29 June 2018 | 07:00 - 07:00 | ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรม Holiday Inn สีลม


สัมมนาแห่งปี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ไปเสียดายแย่...

...อัปเดตแนวโน้มการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนจีนนับว่าเป็นกระแสที่มาแรงมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะความแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตในประเทศจีน และความนิยมในการใช้เครื่องมือสื่อสารแบบสมาร์ทโฟน มีตัวเลขที่น่าตกใจว่า 86% ของคนจีนมีสมาร์ทโฟนใช้ ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในโลก และด้วยจำนวนประชากรที่สูงที่สุดในโลก ก็ถือว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดในโลกนั่นเอง...พบกับหัวข้อสัมมน

หัวข้อ “รู้ทัน...มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ” บรรยายโดย ศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.ปิยวรรณ สุขศรี อาจารย์พิเศษประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อ “ถอดรหัสตลาด E-Commerce อัญมณีและเครื่องประดับจีน” บรรยายโดย คุณวรมน ดำรงศิลป์สกุล กูรู Digital Business จีน ผู้เขียนหนังสือ หาวห่าว Marketing การตลาดจีนยุคใหม่ที่คุณต้องร้องโอ้โห! และ เหินห่าว Business อยากเก่งธุรกิจต้องคิดอย่างจีน

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://www.git.or.th/Registration/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="asynclazy" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.git.or.th%2FRegistration%2F&;h=ATPJmq_77uwim12Ck-uTrcWY3iDY6KnDfJLNQ5nHC2J0rmnEQtrSuUl_WRnggqHqBjk62822Sh5pFDx676SHQ3QHqxld8JRG1VibdMGyY28fFc4jCwh34JwFRJEgyJfXDNbC8E0">https://www.git.or.th/Registration/

Location

ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรม Holiday Inn สีลม
แผนที่

Additional Document

By สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Share this Project !