งานศิลปนิพนธ์ แฟชั่นโชว์ Notion Sqaure by Ultimate Source XI

01 June 2018 | 07:00 - 07:00 | อาคารหอประชุม SC มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท | Exhibition

เชิญเข้าร่วมชมงานศิลปนิพนธ์ แฟชั่นโชว์ Notion Sqaure by Ultimate Source XI ภาควิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 (โชว์เริ่ม 17.00 น.) ณ อาคารหอประชุม SC มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ติดต่อสอบถาม อาจารย์สรพงษ์ งิ้วทอง 086-890-8590 

Location

อาคารหอประชุม SC มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
By ภาควิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Share this Project !