โครงการพัฒนาการออกแบบ Change SMEs: Incubation – Design for Restaurant, Wellness & Spa

17 - 25 May 2018 | 17:00 - 07:00 | ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ (TCDC Bangkok) | Workshop

โอกาสสำหรับนักออกแบบที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจบริการ ประเภทร้านอาหาร บริการเพื่อสุขภาพเเละสปา โดยนักออกแบบจะได้ทำงานกับเจ้าของกิจการและผู้เชี่ยวชาญในการร่วมพัฒนาแนวทางการออกแบบ เพื่อสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างแบรนด์ให้ธุรกิจเป็นที่จดจำ

กำหนดการสำหรับการออกแบบและพัฒนารูปแบบบริการ (5 วัน)

ธุรกิจร้านอาหาร                                       ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ / สปา

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561              วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561                           วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561                         วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561                 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561                         วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

คุณสมบัตินักออกแบบ

1. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
2. ชอบความท้าทาย และรักการทำงานที่ตอบโจทย์ธุรกิจ
3. หากมีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาแบรนด์ในธุรกิจรา้นอาหาร คลีนิก หรือสปา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งที่นักออกแบบจะได้รับ

1. โอกาสในการพัฒนาการออกแบบโครงการจริงกับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารหรือธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ/สปา
2. ค่าตอบแทนในการออกแบบ (ตามแผนงานที่กำหนดในแต่ละโครงการ)
3. โอกาสประชาสัมพันธ์งานออกแบบในฐานข้อมูล tcdccconnect.com
4. โอกาสในการได้รับการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางธุรกิจจาก TCDC

วิธีการสมัคร: กรอกใบสมัครที่ https://goo.gl/forms/tlBP7In5SS7VDHxy1

ระยะเวลาในการสมัคร: วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2561

ประกาศผล: 25 พฤษภาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เคาน์เตอร์ Creative Business Service, TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30 - 17.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 หรือ 02-105-7400 #171 (ธุรกิจบริการอาหาร) 02-105-7400 #134 (ธุรกิจสปา)

Location

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ (TCDC Bangkok)
Share this Project !