เมืองต้องสู้: โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960

24 April - 18 May 2018 | 07:00 - 07:00 | หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) | Exhibitionเมืองต้องสู้: โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960

เวลา : วันที่ 24 เมษายน - วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (ปิดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการแต่เนื่องด้วยเหตุผลทางราชการนิทรรศการจะขอปิดวันเสาร์ที่ 28 เมษายน และวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561)
สถานที่ : หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอนิทรรศการสัญจรระหว่างประเทศ ที่มีชื่อว่า “เมืองต้องสู้: โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960 (Struggling Cities: from Japanese Urban Projects in the 1960s)” นิทรรศการนี้จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ วันที่ 24 เม.ย. - 18 พ.ค. และก่อนเริ่มพีธีเปิด จะมีการบรรยายเกี่ยวกับนิทรรศการโดย แขกรับเชิญพิเศษ

นิทรรศการนี้มุ่งแสดงให้เห็นภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของเมืองทั้งในญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ จนถึงปัจจุบันและชี้ให้เห็นถึงแง่มุมเฉพาะของภาวะแวดล้อมดังกล่าวตามที่ปรากฏในโตเกียวปัจจุบัน ทั้งนี้ นิทรรศการเริ่มต้นด้วยการจัดแสดงแนวคิดทดลองเกี่ยวกับเมือง ซึ่งมีการนำเสนออย่างมากมายในญี่ปุ่นช่วงทศวรรษ 1960 โดยอาศัยสื่อและโสตทัศนูปกรณ์หลากหลาย เช่น โมเดลสถาปัตยกรรม รูปถ่าย สไลด์ ตลอดจนแอนิเมชั่น มาช่วยในการจัดแสดง

เราหวังว่าผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับรู้และสัมผัสได้ถึงความเชื่อมต่อเกี่ยวโยงระหว่างอดีตและปัจจุบัน การคลี่คลายของกระบวนการเฟ้นหาแนวคิดใหม่เพื่อสร้างเมือง โดยกระบวนการเฟ้นหาดังกล่าวได้สร้างแรงขับเคลื่อนในสังคมญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเมื่อครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา อีกทั้งจะได้เห็นว่าความพยายามเฟ้นหาแนวคิดใหม่เพื่อสร้างเมืองในอดีตมีส่วนสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรมและสภาพผังเมืองปัจจุบันอย่างไร

รายละเอียดเพิ่มเติม :

http://www.art-centre.su.ac.th/
https://www.facebook.com/events/235747650332800/


Location

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

Contact info

By เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
Share this Project !