มา-หา-ชน Thesis Exhibition

27 - 29 April 2018 | 07:00 - 07:00 | ณ ลาน Atrium 2 ชั้น G Siam Center (หน้า Sephora) | Exhibition

“ มาหาชน “
นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ของนิสิตการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภายในงานจะได้พบกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในชุมชน
ทั้ง14 ธุรกิจ ใน 14 ชุมชนทั่วประเทศไทย ชุมชนที่มีอะไรมากกว่าการเป็นชุมชนธรรมดา
เป็นขุมทรัพย์อันทรงคุณค่าที่รอการค้นพบให้คุณได้ มาหา ชุมชนที่น่าสนใจ

มาหา ความประทับใจ
มาหา ประสบการณ์ใหม่ๆ
มาหา ความรู้
มาหา ความสัมพันธ์ที่อบอุ่น
มาหา อะไรที่คุณไม่เคยได้เจอและยังสื่อถึงคำว่า 'มหาชน' ที่มาจาก คำว่า 'จำกัด มหาชน' ในธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
อีกทั้ง คำว่า มหาชน ยังหมายถึง คนหมู่มาก คนส่วนใหญ่ ประชาชนทั่วไปอีกด้วยมาหาพวกเราได้ในวันที่ 27-29 เมษายน 2561
ณ ลาน Atrium 2 ชั้น G Siam Center (หน้า Sephora)
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : มา-หา-ชน : Thesis Exhibition

Location

ณ ลาน Atrium 2 ชั้น G Siam Center (หน้า Sephora)
แผนที่

Contact info

Additional Document

By นิสิตการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Share this Project !