ASPaC Awards 2018: Asia Student Packaging Design Competition

01 May - 31 August 2018 | 07:00 - 07:00 | สถาบันบรรจุภัณฑ์ไทย (สถานที่อาจมีการเปลียนแปลง) | Competition
ASPaC Award 2018
Asia Student Packaging Design Competition 
(งานประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับนักศึกษาในภูมิภาคเอเซีย)

Japan Foundation ร่วมกับ ASPaC Association และ Japan Package Design Association(JPDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชีย 

THEME "INNOVATION" 

ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
กำลังศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา

นักศึกษาท่านใดมีความสนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ใน
facebook.com/aspacthai หรือ www.jfbkk.or.th หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว โปรดส่งเป็นไฟล์ pdf ไปที่อีเมล ritchthiwat@promptpartners.asia โดยตั้งชื่ออีเมลว่า ASPaC2018 application
*ศึกษารายละเอียดในการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ระบุไว้อีกครั้ง*

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2018 

สามารถติดตาม และ อ่านรายละเอียดการสมัครและการส่งผลงาน เงินรางวัล และการประกาศผลการประกวดได้ที่ Facebook  :https://www.facebook.com/ASPaCThai

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่aspac@jfbkk.or.th

Location

สถาบันบรรจุภัณฑ์ไทย (สถานที่อาจมีการเปลียนแปลง)
Share this Project !