โครงการ Change SMEs Incubation : พัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์

05 April - 10 May 2018 | 07:00 - 07:00 | TCDC กรุงเทพฯ | Workshop


โครงการ Change SMEs Incubation

บ่มเพาะผู้ประกอบการ SME 0-3 ปี ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 2018

Change SMEs โดย TCDC ขอเชิญผู้ประกอบการ SME กลุ่มธุรกิจแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างครบวงจรภายใต้หลักการแนวคิด การเข้าใจเทรนด์กระแสโลกและการสร้างกระบวนการของกระแสโลกให้เข้ากับแบรนด์สินค้า เรียนรู้กระการออกแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ในรูปแบบของอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองผู้บริโภคอย่างตรงเป้าหมายพร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นแนะนำด้านวัสดุและการ Styling เข้าร่วมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการ SME ที่สร้างสรรค์ที่สุด ที่ผู้ประกอบการจะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและแบรนด์ เพื่อต่อยอดสู่การผลิตและการขาย

รับสมัคร 5 เม.ย. - 16 เม.ย. 2561

ประกาศผล(ทางโทรศัพท์) 17 เม.ย.

โปรแกรม เวลา 10:30 - 17:30

19 เมษายน 2561 :
เรื่องการเข้าใจเทรนด์กระแสโลกและการสร้างกระบวนการของกระแสโลกให้เข้ากับแบรนด์สินค้า เพื่อนำไปต่อยอดสู่การออกแบบ

3 พฤษภาคม 2561 :
แนะนำข้อมูลฐานวัสดุ จาก Materials connexion (MCX) และเรียนรู้กระบวนการออกแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองผู้บริโภคอย่างตรงเป้าหมาย

10 พฤษภาคม 2561 :
ตรวจแบบคอลเลคชั่นพร้อมเรียนรู้การ Styling สินค้า

วิทยากร Asst. Prof. THANOTAI MONGKOLSIN

ความเหมาะสมกับผู้เข้าร่วม

1. ผู้เริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่มีประสบการณ์ 0-3 ปี

2. ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่

3. ผู้ประกอบการต้องเข้าร้วมอบรมพร้อมกับนักออกแบบในทุกครั้ง

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการเข้าอบรม

1.แบบผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวน 1 คอลเลคชั่น

2.ลิขสิทธ์ของแบบผลิตภัณฑ์ทุกขิ้น

3.เรียนรู้กระบวนการออกแบบร่วมกับนักออกแบบและผู้เขี่ยวชาญมืออาชีพ

4.นักออกแบบได้เพิ่มทักษะความรู้ในกระบวนการออกแบบ

*เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม

ทาง TCDC ต้องขอเก็บรวบรวมผลงานไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมโครงการ จะไม่มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อหากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบการ

สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถ CAT ชั่วโมงละ 20 บาท

อบรมฟรี | รับสมัคร 8 กลุ่มธุรกิจ

ลงทะเบียนที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecCdWVX9cXuFC3NPqrB1cvP_tJP9-aeMpf0XFCLDvRmiM-rg/viewform?usp=sf_link

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Email : Chattida.p@tcdc.or.th
โทร   : 084-6946629

Location

TCDC กรุงเทพฯ
Share this Project !