กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ Innovation Matching หัวข้อ “Well-being and Gastronomy”

04 April 2018 | 07:00 - 07:00 | Material and Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ | Workshop

D0501FAC-6A6C-43EC-96FE-58E53C249A21.jpg.png

กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ Innovation Matching หัวข้อ “Well-being and Gastronomy”

เวลา : วันที่ 4 เมษายน 2561 | 13.30-16.30 น.
สถานที่ : Material and Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ

เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าชมและรับฟังการนำเสนอผลงานในกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ Innovation Matching การนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พร้อมนำไปต่อยอดทางธุรกิจ และยังสร้างเครือข่ายกับคู่ค้าธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้หัวข้อ “Well-being and Gastronomy”

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ....

นักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักลงทุน ฝ่ายจัดซื้อ ผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรม เครือข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ สถาบันการเงิน หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และผู้ที่สนใจ (มีทั้งแขกรับเชิญและผู้ที่สมัครทางออนไลน์)

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

พื้นที่ในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางธุรกิจและนวัตกรรมระหว่างเจ้าของผลงานและผู้ที่มองหานวัตกรรมใหม่ๆ ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
โอกาสในการจัดแสดงผลงาน (Innovation Showcase) และเข้าร่วมนำเสนอผลงาน (Innovation Matching) ในครั้งต่อไปซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน เพื่อประชาสัมพันธ์และการต่อยอดธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สามารถเยี่ยมชมพื้นที่ส่วนบริการของ TCDC ได้ฟรี

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเเละสำรองที่ได้ คลิกที่นี่!

หมายเหตุ

สำรองที่นั่งที่ช่องทางออนไลน์ หรือลงทะเบียนด้วยตนเองก่อนเริ่มงานที่ Material & Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ

สามารถจอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

Material and Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ เปิด 10.30 – 17.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร 02-105-7400 ต่อ 210, 254 อีเมล infomaterials@tcdc.or.th

Location

Material and Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ

Contact info

By ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
Share this Project !