กิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2561 (FASHION DESIGNER CREATION 2018 : FDC 2018)

08 January - 21 February 2018 | 07:00 - 07:00 | สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) | Competition

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

เชิญชวนนักออกแบบอิสระสาขาแฟชั่นทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม "การสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2561 (FASHION DESIGNER CREATION 2018 : FDC2018)" ที่จัดขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดนักออกแบบอิสระที่มีผลงานโดดเด่นใน 3สาขา ได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องหนังและรองเท้าอัญมณีและเครื่องประดับ.และนักออกแบบสินค้าแฟชั่นจากวัสดุสร้างสรรค์เช่นวัสดุจากธรรมชาติหรือเทคโนโลยีชีวภาพเข้ารับการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์งานออกแบบคอลเลคชั่นสินค้าแฟชั่นและบ่มเพาะสู่การเป็นนักออกแบบอิสระมืออาชีพ โดยทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบแฟชั่นเฉพาะด้าน นำทีมโดย 3 แฟชั่นไอดอล พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 450,000 บาท และโอกาสในการศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 8 ม.ค.- 21 ก.พ. 2561
(ประกาศผลการคัดเลือก 22 ก.พ. 2561)

โอกาสเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญของนักออกแบบอิสระมาถึงแล้ว! ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-2450-2632หรือ www.ismed.or.th หรือ www.fdcbydip.com

Location

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

Additional Document

By สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
Share this Project !