Workshop Do we need to save the world? : Lecture & workshop on socially-engaged graphic design

13 January 2018 | 07:00 - 07:00 | TCDC COMMONS Ideo q จุฬา - สามย่าน | Workshop
de need.jpg

Workshop Do we need to save the world? : Lecture & workshop on socially-engaged graphic design

เวลา : 13 Jan 2018 | 13:00 - 17:00 น.
สถานที่ : TCDC COMMONS Ideo q จุฬา - สามย่าน

“จำเป็นต้องกู้โลกด้วยไหม?” เป็นการบรรยายและเวิร์กช็อปงานออกแบบกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับสังคม ที่จะชวนให้นักศึกษาและนักออกแบบรุ่นใหม่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการผลิตงานกราฟิก ที่นอกเหนือจากบริบทของการผลิตงานให้ลูกค้า (Commercial project) แล้วยังรวมไปถึงการสร้างงานที่เราริเริ่มเอง (Self-initiated project)

ถ้าเรามีอิสระในการตั้งโจทย์ให้ตัวเอง เราอยากจะพูดถึงเรื่องอะไร? เมื่องานออกแบบสามารถเป็นสื่อในการแสดงออกถึงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทั้งในเรื่องสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาสำคัญบนโลก ไปจนถึงความสนใจในระดับปัจเจก ในฐานะนักออกแบบที่อยากสร้างความแตกต่างให้สังคม เราจะเลือกสร้างงานจากมุมมองแบบไหนได้บ้าง?

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับสมัครจำนวน 20 คน
สำรองสิทธิ์ได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/DWN2STW
 

หมายเหตุ

1. ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาด้วย

2. สามารถสำรองที่นั่งได้ท่านละ 1 ที่นั่งเท่านั้น

วิทยากร

The Rambutan
 
The Rambutan เป็นแพลทฟอร์มทางเลือกในการศึกษากราฟิกดีไซน์ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับบทบาทของกราฟิกดีไซน์ในบริบทต่างๆ ของโลกปัจจุบัน ก่อตั้งโดยปิยกรณ์ ชัยวีรพันธ์เดช และพัชร ลัดดาพันธ์ (Studio 150) โดยที่ผ่านมา The Rambutan ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้กับนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, School of Architecture and Design (SoA+D) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งจัดเวิร์กช็อป Graphic Design Meet The Society ที่ Soy Sauce Factory และ TCDC COMMONS และเวิร์กช็อป Data / Storytelling & Book ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล Bangkok Art Book Fair 2017

www.therambutan.info


คุณนวลขนิษฐ์ พรหมจรรยานวลขนิษฐ์ พรหมจรรยา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้าน Communication Design ที่ Central Saint Martins Collage of Art and Design ที่ London ในปี 2553 และปีถัดมาได้ย้ายไปศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการออกแบบที่ Sandberg Instituut, Gerrit Rietveld Academie สถาบันศิลปะใน Amsterdam ประเทศ Netherlands และทำงานในฐานะนักออกแบบอิสระมาตั้งแต่จบการศึกษาในปี 2556

นวลขนิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น Information Design, Performance, Installation และ Filmmaking ในการเรียบเรียงข้อมูลจากการวิจัยผสมผสานกับมุมมองส่วนตัว ที่เชิญชวนให้ผู้ชมเกิดการพูดคุยตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในระดับปัจเจกกับประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ความขัดแย้งทางการเมือง การอพยพ อัตลักษณ์ที่เกิดจากการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม หรือการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย

ในปีที่ผ่านมาผลงานของเธอได้รับการจัดแสดงและนำเสนอในเทศกาลออกแบบและพื้นที่ทางศิลปะ เช่น De Appel Arts Centre (Amsterdam), Faena Art Center (Buenos Aires), Beijing Design Week (Beijing), World Design Capital (Cape Town), Dongdaemun Design Plaza (Seoul) และ Bangkok CityCity Gallery (กรุงเทพฯ)

ปัจจุบันนวลขนิษฐ์เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง ACED แพลทฟอร์มเชิงทดลองสำหรับงานออกแบบและงานสื่อสารมวลชน รวมทั้งเป็นอาจารย์และวิทยากรพิเศษตามสถาบันต่างๆ เช่น Design Academy Eindhoven, Otis College of Art and Design (LA), Royal College of Art (London)

www.nuankhanit.com
www.aced.site


รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : TCDC COMMONS

ชั้น 3 อาคาร IDEO Q จุฬา - สามย่าน เวลา 10.30 - 21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร.02108-5886 หรือ

TCDC COMMONS IDEO Q chula Samyan

Location

TCDC COMMONS Ideo q จุฬา - สามย่าน

Contact info

By ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
Share this Project !