อบรมหลักสูตร "ผ้าอโรมารับวาเลนไทน์"

17 January 2018 | 07:00 - 07:00 | ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์ทดสอบเคมีสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ | Workshopสมัครเข้าร่วมอบรมเพียง 3,745 บาท/ท่าน จากปกติราคา 7,490 บาท  
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

เปิดบริการอบรม 2 รอบ 
- รอบที่ 1 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 
- รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

ได้รับสิทธิ์พิเศษ ดังนี้
1. เข้ารับอบรมการพัฒนาผ้าอโรมา (อบรมเชิงทฤษฎี& Workshop) 1 ครั้ง
2. ฟรี!!! บริการตกแต่งผลิตภัณฑ์อโรมา จำนวน 5 ชิ้น หรือ ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน จำนวน 5 เมตร

หมายเหตุ : กรณีพัฒนาผ้าผืน เครื่องจักรสามารถรองรับผ้าหน้ากว้างได้ 102 - 185 เซนติเมตร

หากท่านสนใจโปรโมชั่นอบรมอื่นๆ สามารถดูได้จากปฏิทินอบรมปี 2561 ด้านล่างนี้

Location

ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์ทดสอบเคมีสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Additional Document

By สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Share this Project !