“makeover CHAROENKRUNG: เยาวชนพลิกฟื้นย่านเจริญกรุง”

13 - 25 December 2017 | 07:00 - 07:00 | ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (tcdc) | Workshop
make de.jpg

เวิร์กช็อป “makeover CHAROENKRUNG: เยาวชนพลิกฟื้นย่านเจริญกรุง”

เวลา : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2560
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม TCDC กรุงเทพฯ และย่านเจริญกรุง

เจริญกรุงเป็นย่านเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาตร์ทรงคุณค่า พร้อมพรั่งไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ และแวดล้อมไปด้วยชุมชนผู้คนหลากหลายความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนร้านรวงตามตรอกซอกซอยที่ลัดเลาะไปจนถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา

จากผลงานวิจัยโครงการ Co-Create Charoenkrung ชี้ให้เห็นว่าย่านเจริญกรุงจะเต็มไปด้วยทรัพยากรมากมาย ที่พร้อมจะเติบโตเป็น “ย่านสร้างสรรค์” (Creative District) แต่ยังขาดการตอบสนองความต้องการในการใช้พื้นที่สาธารณะ หรือกึ่งสาธารณะของชุมชน ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดในการพัฒนาย่านด้วยแนวคิด Revival, Relink และ Rebrand มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลุกให้ย่านมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

เรากำลังเปิดรับสมัครอาสาสมัครรุ่นใหม่ เข้าร่วมเวิร์กช็อป “makeover CHAROENKRUNG” เพื่อสร้างสรรค์ และพลิกฟื้นคืนย่านเจริญกรุง ที่เชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษารุ่นใหม่มาร่วมกันระดมสมอง ขบคิด และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง ภายใต้โจทย์ “พัฒนาพื้นที่ย่านเจริญกรุงด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” โดยวิทยากรจาก Cloud – floor ซึ่งเป็นกลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ ผู้ขับเคลื่อนโปรเจกต์ชื่อดังอย่าง Public Transit Lounge ที่ทำการทดลองสร้างพื้นที่สาธารณะใจกลางสถานีรถไฟหัวลำโพง และ Dot Line Play! : Bus Stop & Co ที่เป็นกิจกรรมเปลี่ยนป้ายรถเมล์เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ เป็นผู้ดูแลและจุดประกายความคิดอย่างใกล้ชิด พร้อมถ่ายทอดแนวคิดในการออกแบบพื้นที่สาธารณะและเมืองอย่างสร้างสรรค์ตลอด 3 วันเต็ม

เรียนรู้การออกแบบเมืองผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ภายใต้แนวคิด “Research, Design and Development” รวมถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวข้อมูลสำหรับการออกแบบ จากการสำรวจพื้นที่ภาคสนาม สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้คนในพื้นที่ ก่อนนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล พร้อมตั้งโจทย์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกแบบทดลองใหม่ๆ ทดสอบความเป็นไปได้ ก่อนพัฒนาผลงานให้สอดคล้อง และนำมาใช้งานจริงในพื้นที่ย่านเจริญกรุง

ระยะเวลากิจกรรม: 3 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 มกราคม 2561 เวลา 10.00-18.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1. นักศึกษาสาขาการออกแบบ (ไม่จำกัดชั้นปี)
2. นักศึกษาสาขาวิชาใดก็ได้ ที่อยากเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หรือ
    สนใจเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ (ไม่จำกัดชั้นปี)
3. มีความตรงต่อเวลา และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา 3 วัน
4. อยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของเมือง

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

จำนวนรับสมัคร: 30 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.zipeventapp.com/e/makeover-charoenkrung
หรือโทร  โทร. 02-105-7400 ต่อ 130 คุณกฤษณา / อีเมล: krisna@tcdc.or.th

Location

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (tcdc)

Contact info

By ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
Share this Project !