นิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ” (Insight | Thai | Architecture)

11 October 2017 - 07 January 2018 | 07:00 - 07:00 | ห้องแกลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง (Back Building) TCDC กรุงเทพฯ | Exhibition
thai .jpg

นิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ” (Insight | Thai | Architecture)

เวลา : 11 ตุลาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 | 10.30-21.00 น.
สถานที่ : ห้องแกลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง (Back Building) TCDC กรุงเทพฯ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ TCDC จึงได้จัดแสดงนิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ (Insight | Thai | Architecture)” โดยความร่วมมือของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมไทย โดยมีกระบวนการออกแบบพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ศิลปวิทยาการและความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

นิทรรศการนี้นำเสนอศาสตร์อันเป็นพื้นฐานในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ประเพณี คติความเชื่อ หลักคิดเกี่ยวกับสถานะและความเหมาะสม ขั้นตอนการออกแบบ การผลิตชิ้นงาน นวัตกรรมด้านการออกแบบ วัสดุและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมถึงวิถีการถ่ายทอดส่งต่อความรู้จากครูสู่ศิษย์ของบุคลากรในแวดวงสถาปัตยกรรมไทย อันเป็นความรู้ที่ทรงคุณค่าต่อการศึกษาและจำเป็นสำหรับการรักษารากฐานทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ให้คงอยู่สืบไป

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 213, 214

Location

ห้องแกลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง (Back Building) TCDC กรุงเทพฯ

Contact info

By ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
Share this Project !