+

“Strategic Brand & Marketing Utilization”

15 July - 13 September 2017 | 10.00-17.30 น. | Punspace สาขาประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ | Workshop“Strategic Brand & Marketing Utilization”

เวลา : 25 July - 13 September 2017 | 10.00-17.30 น.
สถานที่ : Punspace สาขาประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

TCDC เชียงใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือที่สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจของตนเอง มาเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดและศาสตร์การสร้างแบรนด์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ สินค้าและบริการให้พร้อมแก่การแข่งขันในตลาดยุคใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

เวิร์กช็อปในครั้งนี้จะช่วยยกระดับแบรนด์สินค้าดีไซน์และแฮนด์เมดผ่านหลักสูตรเข้มข้นในระยะเวลา 3 เดือน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม-กันยายน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ครั้ง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป
1. บริษัท องค์กร หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
2. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม-สิงหาคม 2560

กำหนดการ
ครั้งที่ 1: 25-26 กรกฏาคม 2560 l 10.00-17.30 น.
เรียนรู้แนวคิด กระบวนการวางแผน และเครื่องมือในการสร้างแบรนด์สินค้าและกลยุทธ์การตลาดรูปในแบบต่างๆ พร้อมศึกษาตัวอย่างของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก ในกิจกรรมบรรยาย “How to Elevate Your Product and Services through Strategic Brand and Marketing Utilization” ก่อนเตรียมลงมือทำงานจากโจทย์จริง โดยนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง

ครั้งที่ 2: 22-23 สิงหาคม 2560 l 10.00-17.30 น.
นำเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ด้วยการสร้างแบรนด์และการวางแผนการตลาดจากโจทย์ในครั้งก่อน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยให้คำแนะนำและปรึกษาแบบตัวต่อตัว

ครั้งที่ 3: 12-13 กันยายน 2560 l10.00-17.30 น.
ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนนำเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ด้วยการสร้างแบรนด์และการวางแผนการตลาด พร้อมจัดทำ Road Map เสนอวิทยากรและTCDC

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับสมัครจำนวน 8 องค์กร/บริษัท

สำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ :
 http://bit.ly/2sWNdoS

รับสมัครตั้งแต่วันนี้-3 กรกฏาคม 2560

การคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560

การประกาศผล
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ทาง https://www.facebook.com/TCDCChiangMai/


ประวัติวิทยากร

 

อมรทัต สุนทรสวัสดิ์ Managing Director จาก Four Rooms

หลังจากจบปริญญาตรีด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ จาก University of Massachusetts Amherst และปริญญาโทสาขา MBA สาขาการตลาด จาก Clark University ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว อมรทัตได้เริ่มทำงานที่บริษัท Ogilvy & Mather (Thailand) ในปี 2541 ในตำแหน่ง Assistant to Director of Brand Consult Unit

ในปี 2547 ได้เปลี่ยนสายงานและทำงานตำแหน่ง Customer Relationship Management Planner ที่บริษัท Lowe (Thailand) ในปี 2554 อมรทัตได้รับการแต่งตั้งเป็น Managing Director ให้กับบริษัท The Brand Union Bangkok ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์ในเครือของ Ogilvy & Mather (Thailand)

ปัจจุบัน อมรทัตได้เปิดบริษัท Four Rooms เพื่อให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ การวางแผนธุรกิจ การตลาด และการสื่อสาร โดยดูแลลูกค้า อาทิ แสนสิริ, Panpuri, กระทรวงยุติธรรม, โรงพยาบาลปิยะเวท, Samsung, DHL, Chefman, Tesco Lotus, Thai Rent A Car, Tipco Asphalt, MBK, Siam Piwat, Rabbit และ TCEB

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณอิ่มหทัย กันจินะ (TCDC Chiang Mai) โทร. 052-080-500 ต่อ 334 หรือ E-mail: Imhathai.K@tcdc.or.th

Location

Punspace สาขาประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

Location Map

Share this Project !