นิทรรศการ "ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่"

06 June - 01 October 2017 | 07:00 - 07:00 | ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ | Exhibition

นิทรรศการ "ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่"

เวลา : 6 June - 1 October 2017 | 10.30-18.00 น.
สถานที่ : ห้องแกลอรี TCDC เชียงใหม่

TCDC เชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการ "ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่" เพื่อชวนคุณมาทำความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ที่จะมาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุในเวลาอีกเพียง 3 ปีข้างหน้า เมื่อจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2563 เป็นภูมิภาคแรกของประเทศไทย

เมื่อการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยให้มนุษย์ต่อสู้กับความเสื่อมสภาพตามธรรมชาติของร่างกายได้ เราจึง “แก่” ช้าลง และสามารถทำงานต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องเกษียณตอนอายุ 60 ปี ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจมากมายที่มุ่งตอบโจทย์ตลาดผู้สูงอายุ โดยใช้การออกแบบซึ่งมีพื้นฐานมาจากความต้องการเบื้องลึกของผู้สูงวัย

TCDC เชียงใหม่ นำเสนอนิทรรศการ "ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่" ซึ่งเคยจัดแสดงครั้งแรกที่ TCDC กรุงเทพฯ ในปี 2559 พร้อมเพิ่มเติมเนื้อหาที่ตอบรับกับบริบทของเชียงใหม่โดยเฉพาะ โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ดังนี้:

New Perception, New Expectation, New Need
เมื่อทัศนคติเกี่ยวกับความชราเปลี่ยนไป เมื่อผู้สูงอายุกลุ่มใหม่มาพร้อมกับความคาดหวังและความต้องการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

ในอีก 34 ปีข้างหน้า โลกจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ กลุ่มประชากรผู้สูงอายุจะไม่ได้มีแค่ผู้สูงอายุในวันนี้ แต่ยังรวมไปถึงกลุ่มคนเจเนอเรชั่นใหม่ ทั้งเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomers) ที่เริ่มทยอยเกษียณในวันนี้ ไปจนถึงเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) และเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ซึ่งจะตามมาสมทบในอีกไม่ช้า คำถามก็คือ ผู้สูงอายุกลุ่มใหม่นี้มีทัศนคติเกี่ยวกับความชราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง? อะไรคือความคาดหวังและความต้องการใหม่ที่ยังรอการเติมเต็ม?

New Opportunity
เมื่อความคิดสร้างสรรค์ช่วยยืดอายุของมนุษย์ให้ยืนยาวขึ้น พึ่งพาตัวเองได้นานขึ้น เพิ่มความสามารถของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลมหาศาล สร้างโอกาสใหม่ๆ ในชีวิต และความเป็นไปได้ทางธุรกิจและบริการ

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่แสดงให้เราเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบมีส่วนสำคัญในการยืดอายุให้ยืนยาวยิ่งขึ้น (Life Expectancy) และพึ่งพาตนเองได้นานขึ้น (Independence) ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ทั้งยังมีการพัฒนาความสามารถในการซ่อมแซมร่างกายที่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา การคิดค้นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลมหาศาลและเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคม (Social Connectivity) ความก้าวหน้าเหล่านี้ยังเอื้อต่อการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในชีวิต และนำไปสู่ช่องทางธุรกิจสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

New Contribution
เมื่อทักษะ ประสบการณ์ และปัญญา คือ ต้นทุนการผลิตชั้นเยี่ยมที่จะช่วยพลิกวิกฤตเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นตัวได้อีกครั้ง

การเปลี่ยนผ่านจากวัยเกษียณในระบบทุนนิยมสังคมอุตสาหกรรม มาสู่วัยที่มากด้วยทักษะ ประสบการณ์ และปัญญา อันเป็นต้นทุนการผลิตของสังคมยุคหลังอุตสาหกรรม การสื่อสารแบบดิจิทัล การทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างรุ่น ได้สร้างแรงงานใหม่กลับคืนสู่ตลาด ก่อให้เกิดบทบาทใหม่ของผู้สูงอายุไทยในวันข้างหน้าที่ไม่ใช่เพียงผู้บริโภค แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่น่าจับตามอง โดยมีระบบนิเวศของความสร้างสรรค์ (Creative Ecology) เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

Open-End Future
เราจะออกแบบสังคมผู้สูงอายุในวันข้างหน้าอย่างไร?

โลกทุกวันนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแล้วหรือยัง? ในเมื่ออนาคตที่เรากำลังจะก้าวไปเป็นโลกที่มีผู้สูงอายุ 1 ใน 5 ของประชากรโลกทั้งหมด
- ถ้าอย่างนั้น เราควรจะออกแบบชีวิตในวันข้างหน้าอย่างไร?
- เราอยากจะแก่ไปแบบไหน?
- และเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?

เข้าชมฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC เชียงใหม่ หลังกาดเมืองใหม่ ถนนเมืองสมุทร
เวลา 10.30-18.00 (ปิดวันจันทร์) โทร. 052-080-500 ต่อ 1

Location

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่
แผนที่

Contact info

By ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
Share this Project !