+

การบรรยายและเวิร์กช็อป “หลักสูตรที่ปรึกษาและอบรมเพื่อ พัฒนาการออกแบบแบรนด์เชิงกลยุทธ์” (Strategic Brand Design for Business Transformation) ปีที่ 4

18 June - 19 August 2017 | 13:00 - 17:00 | TCDC กรุงเทพฯ | Workshop

เวิร์กช็อป “หลักสูตรที่ปรึกษาและอบรมเพื่อพัฒนาการออกแบบแบรนด์เชิงกลยุทธ์” (Strategic Brand Design for Business Transformation) ปีที่ 4

เวลา: 18 มิถุนายน-19 สิงหาคม 2560 

สถานที่: TCDC กรุงเทพฯ

TCDC ร่วมกับ Baramizi Group จัดโครงการ “หลักสูตรที่ปรึกษาและอบรมเพื่อพัฒนาการออกแบบแบรนด์เชิงกลยุทธ์” (Stra-tegic Brand Design for Business Transformation) ปีที่ 4 โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าใจและลงมือทำ สร้างสรรค์ ออกแบบพัฒนาและบริหารแบรนด์ด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของธุรกิจ การวิจัยเพื่อเข้าใจความต้องการลูกค้า การแปลข้อมูลต่างๆ จนนำไปสู่ “การออกแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ” อันเป็นการทบทวนองค์กร ปรับเปลี่ยนทิศทางและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ประสบความสำเร็จ และโดดเด่นเหนือคู่แข่งอย่าง “สร้างสรรค์และมีกลยุทธ์” 


เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม นอกจากจะได้ทิศทางของธุรกิจและแบรนด์แล้ว ผู้ประกอบการจะต้องเขียน Road Map การสร้างแบรนด์และแผนการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแบรนด์ที่ตนเองสร้าง ในระยะเวลา 3-5 ปี เพื่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างมีทิศทาง มีกลยุทธ์และสร้างสรรค์ต่อไป โดยโครงการจะจัดเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 / ปฐมนิเทศ / 18 มิถุนายน 2560 / 13.00-17.00 น. / ชั้น M ห้องออดิทอเรียม TCDC กรุงเทพฯ 
ปฐมนิเทศและการบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนแบรนด์เชิงกลยุทธ์สู่โลกยุคใหม่” และ “Why Business must be TRANS-FORMED”

ช่วงที่ 2 / เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป / 18-17 กรกฎาคม 2560  
หลังสิ้นสุดการบรรยายในช่วงที่ 1 จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจจะพัฒนาแบรนด์ของตนเอง เข้าร่วม “โครงการที่ปรึกษาและอบรมเพื่อพัฒนาการออกแบบแบรนด์เชิงกลยุทธ์” โดยจะมีการคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อเข้าร่วมเวิร์กช็อปในช่วงที่ 3 
ผู้ที่สนใจ สามารถโหลดใบสมัครได้ ที่นี่ และส่งใบสมัครมาที่ tcdcstrategic@gmail.com ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 

ช่วงที่ 3 / เวิร์กช็อป / 22 กรกฎาคม-19 สิงหาคม 2560 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้องค์ความรู้ และคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจากช่วงที่ 2 โดยมีหัวข้อดังนี้
  • เวิร์กช็อป 1: Explore and Analyze Different Contextual Scenario Brand Future Vision and Mission 
  • เวิร์กช็อป 2: Preparing Research Methodology and Fieldwork
  • เวิร์กช็อป 3: Translate Data & Training Become Strategic
  • เวิร์กช็อป 4: การเขียนกลยุทธ์ STP การเขียนวงน้ำคุณค่า เขียนกลยุทธ์แบรนด์ด้วยทฤษฎีต้นไม้และจัดทำ Design Brief
  • นำเสนองาน: การนำเสนอผลงาน และการ Transform Brand
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมเวิร์กช็อป บริษัทหรือองค์กรละ 15,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TCDC กรุงเทพฯ โทร. 02-105-7400 ต่อ 133  (ปิดวันจันทร์ เวลา 10.30-21.00 น.)

Location

TCDC กรุงเทพฯ
แผนที่

Location Map

Share this Project !