+

การพัฒนาศักยภาพเเละยกระดับผลิตภํณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่่ตลาดออนไลน์

12 January - 23 May 2017

การพัฒนาศักยภาพเเละยกระดับผลิตภํณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติสู่่ตลาดออนไลน์

เวลา : ภาคกลาง วันที่ 22-23 พ.ค. 2560 (ปิดรับสมัคร 15 เม.ย. 2560)

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านจะได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มาจะสอนเทคนิค วิธีการ เเละเสริมไอเดียใหม่ๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภํณฑ์ให้เป็นที่สนใจ และเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ หากเข้าอบรม 100% ของเวลาการอบรมทั้งหมดจะได้รับประกาศนีย์บัตรจากสถาบันผลิตผลเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

กิจกรรมที่1 การพัฒนาเเละยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติ
ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติชนิดใหม่ การย้อมสีธรรมชาติเพื่อสรรค์สร้างสีใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ เสริมไอเดียเเละเทคนิคการย้อม เทคนิคการลงสี เเละเพิ่มฟังก์ชั่นให้น่าสนใจการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการสร้างเเบรนด์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการการตลาด
ภาคอีสาน 20-21 มี.ค. 2560 อบรมที่ขอนเเก่น ปิดรับสมัคร 15 ก.พ. 2560
ภาคเหนือ 24-25 เม.ย. 2560 อบรมที่เชียงใหม่ ปิดรับสมัคร 15 มี.ค.2560
ภาคกลาง 22-23 พ.ค. 2560 อบรมที่กรุงเทพ ปิดรับสมัคร 15 เม.ย. 2560

กิจกรรมที่2 การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสิ่งทอสู่ตลาดออนไลน์
ปูพื้นฐานการทำธุรกิจด้วยตลาดดิจิทัล รูปแบบการตลาดออนไลน์ เเละการสร้าง Content บนสื่อออนไลน์ให้น่าสนใจเเละเรียนรู้การประยุทต์ ใช้ Social media เเละการสร้างร้านออนไลน์
ภาคเหนือ อบรมที่เชียงใหม่ วันที่ 29-30 มิ.ย. 2560
ภาคอีสาน, ภาคกลาง อบรมที่กรุงเทพ วันที่ 1-2 ส.ค. 2560

โหลดใบสมัครได้ที่ : http://www.kapi.ku.ac.th/images/stories/figeractivity/TTDE2017.pdf

เมื่อท่านเข้ารับการอบรมในกิจกรรมที่ 1 เสร็จสิ้น โครงการจะทำการคัดเลือกผู้เข้าอบรมจากทั้ง 3 ภาค จำนวน 50 ท่าน เพื่อเข้าอบรมกิจกรรมที่ 2 ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
Line id : ttde.kapi
โทร 061-193-1793
อีเมล์ ttde.kapi@gmail.com 
http://www.kapi.ku.ac.th/


By มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
Share this Project !