MAD TALKS | MARKETING. ARCHITECTURE. DESIGN INSPIRING TALK BY AP ACADEMY

07 - 16 December 2016 | 07:00 - 07:00 | Siam Paragon

MAD TALKS | MARKETING. ARCHITECTURE. DESIGN INSPIRING TALK BY AP ACADEMY

เวลา : วันที่ 16 ธันวาคม 2559 |13.30 - 17.00 น.
สถานที่ : Siam Paragon

งานทอล์กครั้งใหญ่! ที่ขอชวนคุณมาขบคิด ส่องวิถีชีวิตของผู้คนผ่านมุมมองเหล่านักคิดในด้าน การตลาด สถาปัตยกรรม และการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัย พร้อมความรู้เทรนด์สุด MAD กับแรงบันดาลใจมากมายรอคุณอยู่

SESSION 1 – ส่องพฤติกรรมผู้บริโภคผ่าน Platform ยอดนิยม
ร่วมจับตามองส่องวิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยมุมมองของผู้ให้บริการช่องทางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารผ่าน Platform ทรงอิทธิพลที่มีผลกระทบต่อแนวคิดและวิธีการตัดสินใจของผู้คน ซึ่งนักการตลาดและนกออกแบบจำเป็นต้องเรียนรู้ ปรับตัว และรับมือได้อย่างแยบยล

โดย คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ - ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี เว็บไซต์ Pantip.com และ คุณรัตติกร คลังสุนทรรังษี Partner Manager - Facebook

SESSION 2 – DATA TO TREND จากข้อมูลที่พบสู่แนวโน้มที่น่าจะเป็น
การใช้มีเดียในรูปแบบต่างๆ ของกลุ่มองค์กรธุรกิจ ทำให้ค้นพบสัญลักษณ์บางอย่างที่บ่งบอกถึงทิศทางของธุรกิจ รวมถึงแนวโน้มที่เป็นไปได้เกี่ยวกับพฤติกรรมใหม่ๆ ของกลุ่มผู้บริโภคที่นักการตลาดและนักออกแบบสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจได้ทั้งในด้านการทำการตลาดและการออกแบบ

โดย คุณลลิต คณาวิวัฒน์ไชย Head of Strategy - Mindshare

SESSION 3 – TREND TO DESIGN การออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยสำหรับกลุ่มลูกค้าใหม่ในมุมมองที่แตกต่าง
จากพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่ และแนวโน้มในอนาคต เราสามารถนำมาแปลงเป็นการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยได้อย่างไร เรียนรู้ผ่าน case study ต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อสร้าง living experience เทคโนโลยี การตกแต่งและสถาปัตยกรรม โดย Session จะมีแบ่งออกเป็น 3 trend/segment ที่น่าสนใจมาเล่าผ่านประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ สถาปนิก และนักออกแบบ

โดย คุณไพทยา บัญชากิติคุณ Atom Design: Partner / Architects 49: Partner และ คุณสมิตร โอบายะวาทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด

SESSION 4 – DYNAMIC BUSINESS PRACTICE ทุกเทรนด์และ Insight นำมาปรับใช้อย่างไรในเชิงธุรกิจ
แปลง Data ที่มีสู่การทำธุรกิจ ที่เปลี่ยนทุกความต้องการสู่การตัดสินใจซื้อ ผ่านกลุยุทธ์การทำธุรกิจของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย ที่ตัวธุรกิจเองต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ และสร้างตัวตนที่แท้จริงในตลาดได้อย่างชัดเจน

โดย คุณวิทการ จันทวิมล BG Leader - AP THAILAND

MODERATOR: คุณแชมป์ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล บรรณาธิการบริหาร และผู้ก่อตั้งเว็บข่าว The Matter

เปิดลงทะเบียนฟรี!! ที่นี่ http://www.apthai.com/career/apacademy/madtalks/6

*รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้ - 13 ธันวาคม นี้เท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโปรดติดตามประกาศรายชื่อในวันที่ 13 ธันวาคม 59 เวลา 19.30 น.ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

Email ของท่านที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้
https://www.facebook.com/apthaicareer
Line: @apthaicareer

รายละเอียดเพิ่มเติม :
http://www.apthai.com/career/apacademy/madtalks/6
https://www.facebook.com/apthaicareer

Location

Siam Paragon

Contact info

By apthai
Share this Project !