โครงการประกวดงานวิจัย PTTGC Open lnnovation Challenge 2016 "smart-eco lnnovation"

10 August - 15 December 2016 | 07:00 - 07:00


โครงการประกวดงานวิจัย PTTGC Open lnnovation Challenge 2016

เวลา : ส่งผลงานได้ตั้งเเต่วันนี้ -15 ธันวาคม พ.ศ 2559

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ขอเชิญผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ตอัพทั่วประเทศ เข้าร่วมเสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในหัวข้อ “Smart-Eco Innovation” เพื่อเฟ้นหาโครงการวิจัยที่จะสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการประกวดงานวิจัย PTTGC Open Innovation Challenge 2016: “Smart-Eco Innovation” ครั้งแรกของอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีไทย ที่สนับสนุนให้นักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานสู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เปิดโอกาสให้นักวิจัยทั้งจากสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย และผู้ประกอบการธุรกิจยสตาร์ตอัพทั่วประเทศ

มูลค่าเงินรางวัลเเละโอกาสที่จะได้รับ
  • ผู้ชนะการเเข่งขันในเเต่ละประเภท ได้เเก่ Smart-Eco Products, Smart-Eco Plants, เเละ Circular Thinking จะได้รับรางวัลประเภทละ   500,000 บาท
  • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบเเละนำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย(ไม่ใช่ผู้ชนะการเเข่งขัน) จะได้รัลรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
  • โครงการที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะมีโอกาสในการร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่ความสำเร็จ เชิงพาณิชย์ร่วมกับ PTTGC

วิธีกาารสมัคร
  • ผู้สมัครสามารถดาวโหลดใบสมัครเเละรายละเอียดได้ที่ www.pttgcgroup.com/en/openinnovation-challenge
  • ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน ในเเบบฟอร์ม OIC-01: application from เเละ OIC-02 idea proposal from  พร้อมนำส่งเเบบฟอร์มในรูปแบบ .docx หรือ .pdf มาที่ Open-lnnovation@pttgcgroup.com ภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ 2559

โอกาสที่จะได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ
  • การเข้าร่วมในโครงการการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างเเท้จริง
  • เงินรางวัล ทั้งในรูปแบบ ทุนสนับสนุนการวิจัย เเละการแบ่งสิทธิประโยชน์ที่อาจเกิดในอนาคต
  • สิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญ และสามารถใช้ประโยชน์จากห้องปฎิบัติการที่ทันสมัยของ PTTGC
  • การสนันสนุนและผลักดันงานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว
              - การเปิดตัวเเละการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก
              - การสนับสนุนด้านการตลาดและเทคนิค
 รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/PTTGCOpenInnovationChallenge/
www.pttgcgroup.com/en/openinnovation/innovation-challenge

Contact info

By บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC
Share this Project !