กันกระแทกด้วยธรรมชาติ Biodegradable Shockproof Material

Posted on 2015-12-21 14:38:39

Comments


Published By


About Portfolio

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตวัสดุกันกระแทกย่อยสลายได้ในธรรมชาติจากแป้งมันสำปะหลัง

Share
Related Portfolios