แผงรับแสงอาทิตย์แบบรางซีพีซีสำหรับกระบวนการทำความร้อน Compound Parabolic Trough Solar Collector for Process Heat Applications


 

Posted on 2015-12-22 12:19:30

Comments


Published By
Dr.Wattana Ratismith
Manufacturer & Supplier


About Portfolio

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

Portfolio Tags

energy solar
Share